Λάρισα

Στέλλα Μπίζιου : «Νέοι Ορίζοντες» για το Ελληνικό Πανεπιστήμιο

«Το ακαδημαϊκό περιβάλλον βρίσκεται αντιμέτωπο διαρκώς με νέες προκλήσεις και προοπτικές. Εξάλλου, σε μεγάλο βαθμό, αυτός είναι και ο ρόλος του, αφού η μάθηση λαμβάνει χώρα όλο και περισσότερο σε συνθήκες ρευστές και μεταβαλλόμενες και είναι στη φύση της εκπαίδευσης να μετασχηματίζεται και να εξελίσσεται συνεχώς. Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας ανταποκρίνεται πλήρως στον τίτλο του αφού πραγματικά ανοίγει νέους ορίζοντες για την τριτοβάθμια εκπαίδευση στη χώρα μας».

Τα παραπάνω τόνισε η βουλευτής Λάρισας της ΝΔ κα Στέλλα Μπίζιου τοποθετούμενη επί του νομοσχεδίου του υπουργείου Παιδείας «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των ΑΕΙ με την κοινωνία και άλλες διατάξεις», που συζητήθηκε στην Ολομέλεια της βουλής και έλαβε ψήφο εμπιστοσύνης από την πλειοψηφία του Σώματος.

Το νομοσχέδιο κινείται σε τέσσερις άξονες:

1ος άξονας: η αναβάθμιση της ποιότητας των ΑΕΙ, που επιτυγχάνεται μέσα από τα προγράμματα σπουδών, την ερευνητική δραστηριότητα και την καινοτομία, την εκλογή και εξέλιξη των μελών του ΔΕΠ.

Ειδικότερα: Ιδρύονται νέα προγράμματα σπουδών, ενώ η διδασκαλία περνά στη σύγχρονη εποχή με την δυνατότητα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Ιδρύεται το ελληνικό Erasmus, ένας θεσμός που δίνει τη δυνατότητα της εσωτερικής μετακίνησης των φοιτητών μεταξύ προγραμμάτων σπουδών ελληνικών πανεπιστημίων.

Θεσμοθετείται η δευτερεύουσα κατεύθυνση στα προγράμματα σπουδών για τους προπτυχιακούς φοιτητές διάρκειας ενός έτους τουλάχιστον με απονομή διακριτού τίτλου σπουδών, το λεγόμενο minor.

Επεκτείνεται ο θεσμός της πρακτικής άσκησης φοιτητών σε προγράμματα σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου ενώ γίνεται υποχρεωτική η  ασφαλιστική κάλυψη των φοιτητών και δίνεται η δυνατότητα καθορισμού του ελάχιστου ύψος αποζημιώσεις των πρακτικά ασκουμένων φοιτητών.

Θεσμοθετείται μονάδα υποστήριξης φοιτητών και διασυνδέεται η πρακτική άσκηση με τις επιχειρήσεις ενώ παρέχονται και υπηρεσίες συμβουλευτικής, mentoring.

Προάγεται η εξωστρέφεια και διεθνοποίηση στις μεταπτυχιακές σπουδές μέσα από την ανάπτυξης συνεργασιών με ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς.

2ος άξονας: Ενίσχυσης της λειτουργικότητας των ΑΕΙ.

Συγκροτείται το Συμβούλιο Διοίκησης αποτελούμενο από έξι εσωτερικά και πέντε εξωτερικά μέλη μεταξύ των οποίων και πρόσωπα με ευρεία  αναγνώριση και συμβολή στον πολιτισμό τις τέχνες τα γράμματα τις επιστήμες, την οικονομία και την κοινωνία και το οποίο θα διαθέτει διοικητικές και οικονομικές αρμοδιότητες, ενώ η Σύγκλητος διατηρεί πάντα τον πρώτο λόγο σε θέματα εκπαίδευσης.

Μεταβαίνουμε σε ένα συλλογικό μοντέλο διοίκησης με διάχυση εξουσιών, συμμετοχή των φοιτητών, σαφείς αρμοδιότητες και ισχυρό σύστημα εσωτερικού ελέγχου με σεβασμό στην διαφάνεια και τις δημοκρατικές διαδικασίες. Ένα μοντέλο που ακολουθούν τα πλέον έγκριτα Πανεπιστήμια στον κόσμο.

3ος άξονας: Το νομοσχέδιο δρομολογεί πρακτικές που ευνοούν την διασύνδεση του πανεπιστημίου με την κοινωνία όπως η στήριξη μονάδων επιχειρηματικότητας στα πανεπιστήμια μέσα από το ΕΣΠΑ και η ίδρυση γραφείων διασύνδεσης του πανεπιστημίου με την αγορά εργασίας.

4ος άξονας: Περιλαμβάνει ρυθμίσεις που εκσυγχρονίζουν το πλαίσιο λειτουργίας του ΔΟΑΤΑΠ επιταχύνοντας την  διαδικασία αναγνώρισης τίτλων σπουδών από ξένα πανεπιστήμια, διακρίνοντάς την σε αναγνώριση για την συνέχιση των σπουδών σε επόμενο κύκλο και σε αναγνώριση με σκοπό την πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

Εξαιρετικά κρίσιμη είναι και η ρύθμιση που προβλέπει  κέντρα ψυχολογικής υποστήριξης, για τους φοιτητές. στελεχωμένα από επαγγελματίες της ψυχικής υγείας, με δωρεάν ανοιχτή πρόσβαση σε κάθε φοιτητή. Επίσης ενισχύεται η ειδική μέριμνα για φοιτητές με αναπηρίες, ώστε να διασφαλίζεται η πρόσβασή τους σε κάθε πανεπιστημιακή δραστηριότητα.

Το Πανεπιστήμιο είναι ένας χώρος δυναμικός και ευέλικτος, Υπηρετεί τον αυτοσκοπό της γνώσης αλλά ταυτόχρονα εξυπηρετεί κοινωνικές και επαγγελματικές ανάγκες των πολιτών δημιουργώντας επιστήμονες και στελέχη της αγοράς. Οι νέες ρυθμίσεις δίνουν τη δυνατότητα στο ελληνικό πανεπιστήμιο, να αξιοποιήσει τις τεράστιες δυνατότητες του, να διατηρήσει το υψηλό του επίπεδο και να δημιουργήσει τις συνθήκες που θα του επιτρέψουν να καινοτομήσει και να πρωτοπορήσει στο μέλλον, απελευθερωμένο από γραφειοκρατία και ιδεοληπτικά βαρίδια.

«Οι ‘Νέοι Ορίζοντες’ είναι ένα βαθιά μεταρρυθμιστικό νομοσχέδιο που απολαμβάνει σχεδόν καθολική αποδοχή από την ελληνική κοινωνία όπως έδειξαν οι έρευνες και η δημόσια διαβούλευση. Οι καινοτομίες που εισάγονται με τον νέο νόμο – πλαίσιο επιτάσσονται από την κοινωνία και όχι από την κυβέρνηση. Για αυτό και ο ΣΥΡΙΖΑ αποχώρησε από τη συζήτηση. Γιατί δεν είχε εμπεριστατωμένη αντιπρόταση. Γιατί η διαφωνία για τον ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτοσκοπός και όχι ουσία. Και γιατί συνειδητοποίησε ότι απέναντί του δεν είχε την Νέα Δημοκρατία αλλά τους Έλληνες πολίτες που συντάσσονται με το όραμά μας για σύγχρονο και αποτελεσματικό Πανεπιστήμιο, που θα βρίσκεται στο κέντρο της γνώσης και των εξελίξεων», τόνισε η κα Μπίζιου

Previous ArticleNext Article