Ελασσόνα

Πρώτη εναρκτήρια συνάντηση   των Εταίρων   του  Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus  +  KA2 από το Αγροτικό Εθνογραφικό Μουσείο Αραδοσιβίων  Ελασσόνας

Το  Αγροτικό Εθνογραφικό Μουσείο Αραδοσιβίων  Ελασσόνας μαζί  με το  Ινστιτούτο ΑειφόρουΑνάπτυξης  και  Υγείας του Πολίτη με έδρα  την  Αθήνα συνδιοργάνωσαν  την  πρώτη εναρκτήρια συνάντηση   των Εταίρων   του  ΕυρωπαϊκούΠρογράμματοςErasmus  +  KA2 “Time  4  AlternativeCreativityinRemoteSpace  ( Time4AC)”  με  κωδ. 2020-1-PL01-KA227-ADU-095575 .

Συγκεκριμένα, η διακρατικήσυνάντησηέλαβεχώρα στην  Αθήνα την Τέταρτη  και  Πέμπτη  8 και 9  Σεπτεμβρίουαντίστοιχαμε την συμμετοχή των εκπρόσωπων  των  υπολοίπωνεταίρων  του  έργου   που  είναι:                                              – DobreKadry (Πολωνία- Συντονιστής)                                                                    -TransgresjaFoundation (Πολωνία)                                                                          – LarnakaTourismBoard  (Κύπρος)                          -ΠαγκύπριοςΣύνδεσμοςΚεραμιστών-Αγγειοπλαστών ( Κύπρος)                           -FreguesiasdeGondomar (Πορτογαλία)   -CTILGLDA (Πορτογαλία)                      .       .            Στόχος  της  συνάντησηςήταν να γνωριστούν  από  κοντά  οι  εταίροι, να  παρουσιαστεί το  πρόγραμμα , ο σκοπός και  οι  επιμέρους στόχοι,να  αναλυθεί ο  ρόλος του κάθε  εταίρου  στο  έργοκαθώς   και  να  σχεδιαστούν τα  επόμεναβήματα / tasksανάπακέτοεργασίας.

Previous ArticleNext Article