Λάρισα

Πρόγραμμα περισυλλογής νεκρών ζώων από την Περιφέρεια Θεσσαλίας με οφέλη για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία

Ξεκινά το ολοκληρωμένο πρόγραμμα περισυλλογής νεκρών ζώων της Περιφέρειας
Θεσσαλίας για την προστασία του περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας και του
ζωικού κεφαλαίου. Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός υπογράφει τις
επόμενες ημέρες τη σύμβαση του έργου, που αφορά στην «Περισυλλογή, διαχείριση
ή και αποτέφρωση κάθε είδους νεκρών ζώων, κατασχεθέντων προϊόντων και τη λήψη
δειγμάτων εγκεφαλικού ιστού από νεκρά βοοειδή και αιγοπρόβατα». Το πρόγραμμα
είναι τριετούς διάρκειας, με συνολικό προϋπολογισμό 2.000.000 ευρώ, χωρίς
οικονομική επιβάρυνση για τους κτηνοτρόφους και καλύπτει και τις τέσσερις
Περιφερειακές Ενότητες της Θεσσαλίας.
«Με ολοκληρωμένο σχεδιασμό και σε συνεργασία με τις υπηρεσίες μας
υπογράφουμε τη σύμβαση ενός τριετούς προγράμματος, με σημαντικά οφέλη για την
προστασία του περιβάλλοντος και της δημοσίας υγείας» δηλώνει ο Περιφερειάρχης
Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. « Με έναν τηλεφώνημα, ο ενδιαφερόμενος καλεί
τον Φορέα Διαχείρισης για να παραλάβει το νεκρό ζώο. Παράλληλα, το πρόγραμμα
δίνει τη δυνατότητα να γίνονται αναλύσεις και έλεγχος της αιτίας θανάτου σε ύποπτα
περιστατικά για τον έγκαιρο εντοπισμό νόσων όπως η σπογγώδης εγκεφαλοπάθεια
των βοοειδών και αιγοπροβάτων. Δημιουργείται έτσι ένα Μητρώο για τη
συστηματική καταγραφή κρουσμάτων και θανάτων. Είναι ένα κατεξοχήν
φιλοπεριβαλλοντικό πρόγραμμα, που βελτιώνει την ασφάλεια στους δρόμους,
προστατεύει τη δημόσια υγεία και εξυπηρετεί τους κτηνοτρόφους. Ένα πρόγραμμα
με μεγάλη σημασία για την Θεσσαλία, που αριθμεί τον μεγαλύτερο αριθμό
αιγοπροβάτων και βοοειδών στη χώρα» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.

Τα οφέλη του προγράμματος
Με την υλοποίηση του προγράμματος επιτυγχάνεται:
-Η απομάκρυνση από τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, το οδικό δίκτυο και την
ύπαιθρο των νεκρών ζώων, που αποτελούν εν δυνάμει ανοικτές εστίες μόλυνσης και
απειλή για την υγεία των ζώων και τη δημόσια υγεία.
-Η ορθή διαχείριση όλων των ποσοτήτων των «κατασχεθέντων προϊόντων» (όπως
ακατάλληλα τρόφιμα ή ζωικά υποπροϊόντα, για τα οποία δεν βρέθηκε ο παραγωγός/
κάτοχος τους και κατασχέθηκαν από τις αρμόδιες αρχές)
-Η αποφασιστική συνδρομή στην υλοποίηση του προγράμματος των Σπογγωδών
Εγκεφαλοπαθειών στη διατήρηση του υγειονομικού προφίλ της χώρας ως «χώρα
ελεγχόμενου κινδύνου» και τη βελτίωση σε «χώρα αμελητέου κινδύνου», με

σημαντικές ευεργετικές επιπτώσεις στο εμπόριο των προϊόντων ζωικής προέλευσης
και στις εξαγωγές ζώντων ζώων
-Η αποτύπωση της επιδημιολογικής εικόνας και της πραγματικής κατάστασης ως
προς τις μεταδοτικές σπογγώδεις εγκεφαλοπάθειες στην Περιφέρεια και κατά
συνέπεια στη λήψη όλων των απαιτούμενων μέτρων για την προστασία της υγείας
των ζώων και της δημόσιας υγείας.
-Επίσης εξυπηρετούνται οι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι σήμερα σε πολλές περιπτώσεις
αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη διαχείριση των νεκρών ζώων λόγω του υψηλού κόστους.

Previous ArticleNext Article