Περαιτέρω ανοδικά κινήθηκε στη διάρκεια του 2020 ο κύκλος εργασιών της θεσσαλικής μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα, σε ενοποιημένη βάση, σε σύγκριση με την πορεία του 2019. Ταυτόχρονα η εταιρεία παρουσίασε ισχυρή αύξηση των ιδίων κεφαλαίων κατά την περίοδο αναφοράς.

Χαρακτηριστικό της πορείας της επιχείρησης, η οποία εδρεύει στα Τρίκαλα, είναι το γεγονός ότι από το 2015 έως και σήμερα υπερτριπλασίασε τον κύκλο εργασιών της.

Η εταιρεία έχει επενδύσει σημαντικά στην δημιουργία και επέκταση των εγκαταστάσεών της τα τελευταία χρόνια. Χαρακτηριστική ήταν τόσο η επένδυση σε δεύτερο εργοστάσιο, αυτό της συνδεδεμένης Baker (στο δρόμο Τρίκαλα – Λάρισα), η οποία ολοκληρώθηκε το 2017 με αντικείμενο την δημιουργία καθετοποιημένης γραμμής παραγωγής μπισκότων και snacks.

Αυτή την περίοδο η εταιρεία βρίσκεται σε διαδικασία υλοποίησης επένδυσης και για τρίτο εργοστάσιο στην βιομηχανική περιοχή της Λάρισας.

Σημειώνεται ότι ο χρονικός ορίζοντας για την ολοκλήρωση των εργασιών που αφορούν στην νέα παραγωγική μονάδα είναι καθορισμένος για το 2022. Το εν λόγω εργοστάσιο θα είναι το τρίτο μετά τα δύο των Τρικάλων.

Να σημειωθεί επίσης ότι και η Baker στη χρήση του 2020 κινήθηκε ανοδικά, με τον κύκλο εργασιών της να φτάνει τα 4,5 εκατ. ευρώ, έναντι 4,06 εκατ. ευρώ που ήταν το 2019. Η Baker αποτελεί το εταιρικό σχήμα του ομίλου, το οποίο είναι επιφορτισμένο με την εξαγωγική δραστηριότητα του ομίλου.

Στο πλαίσιο διασφάλισης της επιχειρηματικής της συνέχειας η Βιολάντα πραγματοποίησε στη διάρκεια του 2020 οικονομικό stress test, θέτοντας στο προσκήνιο το ακραίο σενάριο πτώσης τζίρου κατά 50%, με στόχο να ελέγξει τις αντοχές της σε κινδύνους που μπορούν να ανακύψουν από την εξάπλωση του της νόσου Covid-19.

Σε αυτό το πλαίσιο εξετάστηκαν οι δείκτες του κεφαλαίου κίνησης και ρευστότητας, οι οποίοι παρά τις ακραίες παραδοχές της διοίκησης παραμένουν θετικοί, υποδηλώνοντας την φερεγγυότητα της εταιρείας.

Τα οικονομικά αποτελέσματα του 2020 σε ενοποιημένη βάση:

Κύκλος εργασιών  25,57 εκατ. ευρώ EBITDA 4,5 εκατ. ευρώ Κέρδη 4,38 εκατ. ευρώ Ίδια κεφάλαια 24,08 εκατ. ευρώ

Ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα Κώστας Τζιωρτζιώτης με μέλη του συνδέσμου ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ στα Τρίκαλα