Λάρισα

Οι αποφάσεις του Κουρέτα για τον ορισμό χωρικών και θεματικών αντιπεριφερειαρχών

Τυπικές μεν αλλά απαραίτητες ώστε να εκκινήσουν τη θητεία τους είναι οι αποφάσεις που υπέγραψε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας με τις οποίες ορίζονται οι χωρικοί αντιπεριφερειάρχες και ανατίθενται αρμοδιότητες στους θεματικούς αντιπεριφερειάρχες.

Βέβαια, οι αποφάσεις του κ. Κουρέτα είχαν γίνει έγκαιρα γνωστές με τις σχετικές ανακοινώσεις.

Αναλυτικά, και σύμφωνα με την απόφαση ορίζονται χωρικοί αντιπεριφερειάρχες οι παρακάτω περιφερειακοί σύμβουλοι:

1. Αντιπεριφερειάρχη Λάρισας την Γαλλιού Μαρία του Ιωάννη, Περιφερειακή Σύμβουλο Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας,
2. Αντιπεριφερειάρχη Μαγνησίας την Παπαδημητρίου Άννα Μαρία του Ευαγγέλου, Περιφερειακή Σύμβουλο Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας,
3. Αντιπεριφερειάρχη Τρικάλων την Ντιντή Χριστούλα (Χρύσα) του Κωνσταντίνου, Περιφερειακή Σύμβουλο Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων,
4. Αντιπεριφερειάρχη Καρδίτσας τον Τέλιο Κωνσταντίνο του Παναγιώτη, Περιφερειακό Σύμβουλο Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας,

Η θητεία των ως άνω Αντιπεριφερειαρχών είναι διάρκειας ενός (1) έτους.

Αναλυτικά, η απόφαση για τους χωρικούς αντιπεριφερειάρχες

Θεματικοί αντιπεριφερειάρχες ορίζονται οι παρακάτω περιφερειακοί σύμβουλοι:

1. Αποστόλου Ευάγγελο του Θωμά, Περιφερειακό Σύμβουλο Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας,
2. Κομήτσα Ανδριάνα του Ρίζου, Περιφερειακή Σύμβουλο Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας,
3. Ράπτη Νικόλαο του Ιωάννη, Περιφερειακό Σύμβουλο Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας,
4. Σουλούκο Σωτήριο του Αθανασίου, Περιφερειακό Σύμβουλο Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας,
5. Τσέτσιλα Δημήτριο του Αναστασίου, Περιφερειακό Σύμβουλο Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας,
6. Αναστασίου Ιωάννη του Ιωάννη, Περιφερειακό Σύμβουλο Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας,
7. Λαμπρινίδη Φώτιο του Νικολάου, Περιφερειακό Σύμβουλο Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας,
8. Καναβό Απόστολο του Λάμπρου, Περιφερειακό Σύμβουλο Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας.

Στους παρακάτω Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Θεσσαλίας ορίζεται η άσκηση τομέων αρμοδιοτήτων ως ακολούθως:
1. Στον Αντιπεριφερειάρχη Αποστόλου Ευάγγελο του Θωμά, τον τομέα Υγείας.
2. Στην Αντιπεριφερειάρχη Κομήτσα Ανδριάνα του Ρίζου, τους τομείς Εθελοντισμού και Πρόνοιας.
3. Στον Αντιπεριφερειάρχη Ράπτη Νικόλαο του Ιωάννη, τον τομέα Κλιματικής Κρίσης.
4. Στον Αντιπεριφερειάρχη Σουλούκο Σωτήριο του Αθανασίου, τους τομείς Αθλητισμού, Πολιτισμού.
5. Στον Αντιπεριφερειάρχη Τσέτσιλα Δημήτριο του Αναστασίου, τους τομείς Πρωτογενούς Τομέα και Αγροτικής Οικονομίας.
6. Στον Αντιπεριφερειάρχη Αναστασίου Ιωάννη του Ιωάννη, τον τομέα Τουρισμού.
7. Στον Αντιπεριφερειάρχη Λαμπρινίδη Φώτιο του Νικολάου, τον τομέα Περιβάλλοντος.
8. Στον Αντιπεριφερειάρχη Καναβό Απόστολο του Λάμπρου, τον τομέα οδικών Έργων ΕΣΠΑ.

Η θητεία των ως άνω Αντιπεριφερειαρχών είναι διάρκειας ενός (1) έτους.

Αναλυτικά, η απόφαση για τους θεματικούς αντιπεριφερειάρχες

larissanet.gr

Previous ArticleNext Article