Ελασσόνα

«Νέοι και Σήμερα η εκδήλωση για την Πράσινη Επιχειρηματικότητα από το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας και το Δήμο Ελασσόνας

Μια άκρως ενδιαφέρουσα εκδήλωση, θα πραγματοποιηθεί σήμερα Δευτέρα 14 Απριλίου 2024 στο Δήμο Ελασσόνας, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Νεολαίας, με τη συμμετοχή του Ινστιτούτου Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας (iED) Λάρισας.

Συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική εκδήλωση – διαδραστικό workshop, το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της εργασιακής ενσωμάτωσης των νέων που ζουν σε αγροτικές περιοχές. Μέσω της εκπαιδευτικής δραστηριότητας, οι νέοι θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν πράσινες και επιχειρηματικές δεξιότητες, καίριες για τη δημιουργία βιώσιμων επιχειρήσεων που σέβονται το περιβάλλον. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου Erasmus+ Green Up Yourself, που αποτελεί κοινοπραξία με την συμμετοχή της Ελλάδας, Ισπανίας, Ιταλίας, Κύπρου, Σλοβενίας και Βόρειας Μακεδονίας, και χρηματοδοτείται από την Ε.Ε.

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας (iED) είναι ένας βραβευμένος μη κερδοσκοπικός οργανισμός που στοχεύει στην ενίσχυση της καινοτομίας, την προώθηση και την ενδυνάμωση του επιχειρηματικού πνεύματος. Το iED ιδρύθηκε το 2005 στη Λάρισα και αποτελεί πιστοποιημένο Κέντρο Αριστείας στην Ευρωπαϊκή Επιχειρηματικότητα και αναπτυσσόμενο Κόμβο Ψηφιακής Καινοτομίας, ο οποίος είναι εγγεγραμμένο μέλος στο DIH κατάλογο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το iED αναγνωρίζει την επιχειρηματικότητα ως καταλυτικό παράγοντα για την αειφόρο ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή. Διεξάγει έρευνα και παρέχει καινοτόμες λύσεις που διευκολύνουν την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και προωθούν την απασχολησιμότητα σε όλη την Ευρώπη. Αναπτύσσει και προσφέρει τεχνογνωσία, ενισχύει τις γνωστικές διαδικασίες και συμβάλλει στην αύξηση της αποτελεσματικότητας και της βιωσιμότητας όλων των τύπων επιχειρήσεων. https://ied.eu/

Το Πάρκο Καινοτομίας JOIST αναπτύσσει ένα phygital οικοσύστημα που ενισχύει την καινοτομία και τη μεταφορά γνώσης μέσω ενός ισχυρού δικτύου σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το Πάρκο Καινοτομίας διασφαλίζει ότι η κοινότητά του ενδυναμώνεται και οι μοναδικές ιδέες των μελών της αναπτύσσονται και ευδοκιμούν.

Το JOIST, αποτελεί πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, βρίσκεται στο κέντρο της Ελλάδας, στη Λάρισα και προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών και χώρων για μάθηση, δικτύωση, συνεργασία, παιχνίδι, εκδηλώσεις και ανάπτυξη. Το Πάρκο Καινοτομίας ενισχύει τη διανομή και τη διαχείριση της γνώσης, το επιχειρηματικό πνεύμα, τον αντίκτυπο και τα αποτελέσματα των επιχειρήσεων, δημιουργεί δίκτυα συνεργασίας, συμβάλλει στην ανάπτυξη της τοπικής κοινότητας και εμπνέει μαθητές, φοιτητές και νέους.

Αποτελεί τον κατάλληλο προορισμό για ακαδημαϊκά ιδρύματα, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, startups, ιδιώτες με επιχειρηματικό πνεύμα, επιστήμονες, λάτρεις της καινοτομίας και όλους όσους ενδιαφέρονται να αναπτύξουν νέες ιδέες, προϊόντα και υπηρεσίες. https://joistpark.eu/

Previous ArticleNext Article