Λάρισα

Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζει η Περιφέρεια Θεσσαλίας τις εργασίες αποκατάστασης οδικών δικτύων και καθαρισμού ποταμών

Συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς, η προσπάθεια της Περιφέρειας Θεσσαλίας με όλα τα διαθέσιμα μηχανήματα έργου για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας σε όλο το οδικό δίκτυο και τον καθαρισμό γεφυρών και ποταμών από φερτά υλικά.

Σήμερα Δευτέρα, συνεργεία της Περιφέρειας Θεσσαλίας επιχείρησαν μεταξύ άλλων για την αποκατάσταση του οδοστρώματος στο δρόμο Υπέρεια-Ορφανά προς Καρδίτσα, σε καθαρισμό κοίτης σε Αρμένιο, Πλατύκαμπο, Χάλκη, διασταύρωση Σωτηρίτσας (ρέμα Σκήτης), αποκατάσταση ερεισμάτων και βατότητας πεζοδρομίων στην οδό Βόλου στη Λάρισα και αποκατάσταση βατότητας του δρόμου που συνδέει τις κοινότητες Άγιος Κωνσταντίνος και Σκοτούσσα Φαρσάλων.

Previous ArticleNext Article