Λάρισα

Λάρισα: Εξόφλησαν χρέη 50.000 ευρώ στη ΔΕΗ με κρατική συνδρομή

Βοήθημα ύψους 50.086 ευρώ, έλαβαν στο σύνολό τους δέκα νοικοκυριά στον Δήμο Λαρισαίων, για εξόφληση χρεών τους προς τη ΔΕΗ, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία επανασύνδεσής τους με το ηλεκτρικό ρεύμα, που είχε διακοπεί,λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Πρόκειται για περιπτώσεις πολιτών που εμπίπτουν στις κατηγορίες (οικονομικές και κοινωνικές) που προβλέπει η υπουργική απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, η οποία υλοποιείται από τον Δήμο Λαρισαίων σε συνεργασία με τον ΔΕΔΔΗΕ και αφορά το «εφάπαξ ειδικό βοήθημα για την επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος, δυνάμει του άρθρου 36 του ν.4508/2017 (Β’474) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».

Από την έναρξη ισχύος της απόφασης τον περασμένο Σεπτέμβριο μέχρι και σήμερα, έχουν κατατεθεί στον Δήμο Λαρισαίων είκοσι δύο αιτήσεις πολιτών.

Τα αιτήματα επανασύνδεσης εξετάζονται από Επιτροπή που συστήνεται στον Δήμο Λαρισαίων και αποτελείται από έναν εκπρόσωπο της Δημοτικής Αρχής, έναν εκπρόσωπο του ΔΕΔΔΗΕ και έναν εκπρόσωπο του προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.

Πηγή: Ελευθερία

Previous ArticleNext Article