Λάρισα

Επιστολή αγροτών στο Υπουργείο: Παράταση στο πρόγραμμα νιτρορύπανσης

Με επιστολή που απέστειλαν στην ηγεσία ΥΠΑΑΤ εκπρόσωποι αγροτών της Θεσσαλίας σχετικά με το πρόγραμμα νιτρορύπανσης, ζητούν τα εξής:

Την αναγκαιότητα μονοετούς παράτασης στο Μέτρο 10 για την Μείωση Νιτρορύπανσης και συγκεκριμένα στο Υπομέτρο 10.1.04, που αφορά «μείωση νιτρικών στα υπόγεια νερά », το οποίο έληξε τέλος του 2022, ζητούμε ως παραγωγοί αγρότες μετά από 5 έτη στο πρόγραμμα , και ζητούμε την παρέμβασή των υπευθύνων της ηγεσίας στο ΥΠΑΑΤ.

Ζητούμε την παράταση 1 έτους, μέσω ενός «προγράμματος γέφυρα», καθώς για το συγκεκριμένο μέτρο υπάρχει μεγάλη συμμετοχή, ενώ συμβάλλει τα μέγιστα στην προστασία του περιβάλλοντος. Μάλιστα στο νέο ΠΑΑ δεν προβλέπεται όταν η ΕΕ επιδοτεί φιλοπεριβαλλοντικά προγράμματα.
Έχει συμβεί στο παρελθόν και έχει δοθεί 2 φορές παράταση σε προγράμματα νιτρορύπανσης.
Η αντιπροσωπεία της επιτροπής των παραγωγών:

Ο επικεφαλής της επιτροπής Αστέριος Τζιόλας από ν. Λάρισας

Κώστας Τέλιος από ν. Καρδίτσας

Παναγιώτης Στεφανούδης από ν. Φθιώτιδος

Ντίνος Μακάς Γεωπόνος τεχνικός σύμβουλος

Previous ArticleNext Article