Ελασσόνα

Ελασσόνα: Τα φαρμακευτικά φυτά του Ολύμπου μοχλός ανάπτυξης – Παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του έργου «Olympus+»

Με τη συμμετοχή του διευθυντή του Πράσινου Ταμείου και του δημάρχου Ελασσόνας, αλλά και με δεκάδες συμμετέχοντες, είτε με φυσική παρουσία, είτε μέσω διαδικτύου από όλη την Ελλάδα, πραγματοποιήθηκε μια ενδιαφέρουσα επιστημονική ημερίδα, στο Δημαρχείο της Ελασσόνας, όπου έγινε η παρουσίαση των αποτελεσμάτων ενός πρωτοπόρου έργου με τίτλο «Τα αρωματικά φαρμακευτικά φυτά Ολύμπου, ως πρόκληση για διατήρηση της βιοποικιλότητας – Olympus+», το οποίο είχε εγκριθεί από το Πρά σινο Ταμείο και ολοκληρώθηκε στο τέλος Αυγούστου του 2023 . Οι συμμετέχοντες που παρακολούθησε την ημερίδα προέρχονταν από Βόλο, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τέμπη, Αθήνα, Κηφισιά, Κομοτηνή, Πιερία, Μοίρες Ηρακλείου Καλαμάτα κ.ά.

Στην τελική ημερίδα παρουσίασης των αποτελεσμάτων του έργου OLYMPUS+, που σκοπό είχε να συγκεντρώσει την προσοχή όλων σε έναν τεράστιο πλούτο της παρολυμπιας περιοχής, όπως είναι τα Αρωματικά Φαρμακευτικά Φυτά (ΑΦΦ) και Βότανα του Ολύμπου, συμμετείχαν όλοι οι εταίροι του έργου, ο Διευθυντής του Πράσινου Ταμείου κ. Γιώργος Πρωτόπαπας, ο οποίος εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επιτυχή ολοκλήρωση του Έργου, ο Δήμαρχος Ελασσόνας κ. Νίκος Γάτσας, αλλά και έγκριτοι επιστήμονες, καθηγητές πανεπιστημίου, ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, Ο ΟΦΥΠΕΚΑ, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση, η ΑΕΝΟΛ Α.Ε., Σύμβουλοι επιχειρηματικότητας κ.ά. Σημειώνεται ότι όλο το υλικό του έργου Olympus+ θα διατηρηθεί στην ιστοσελίδα www.olym pus-protect.gr για ακόμα τέσσερα χρόνια. Κεντρική ομιλήτρια ήταν η Διευθύντρια Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ Ελένη Μαλούπα, ενώ παρουσιάσεις έγιναν από τους κ.κ.: Κώστα Σκριάπα, Οικονομολόγο, Πρόεδρο ΔΣ Δικτύου «Περραιβία», Βασ. Γιαννούλα, Καθηγητή Δασολογίας ΑΠΘ, Άγγελο Λιάμπα, Δασολόγο Περιβαλλον- το λόγο, Χρήστο Λύκα -Αν. Καθηγητή και Διευθυντή του Εργαστηρίου Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου της Γεωπονικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Βίκυ Νίκου- Πρόεδρο

ΔΣ ΧΟΠΣ Σπαρμού, Ελευθέριο Φουρκιώτη και Ιωάννη Σαμώτα,-Προέδρο και Γενικό Διευθυντή ΑΕΝΟΛ Α.Ε. αντίστοιχα, Κώστα Μοράρο- Σύμ- βουλο Ανάπτυξης, Ζωή Φτίκα-Επιθεωρήτρια Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Θεσσαλίας-Στ. Ελλάδας, τον Αντιδήμαρχο Χρήστο Παπαδημητρίου, ενώ παρουσιάστηκαν καλές πρακτικής επιχειρηματικότητας ΑΦΦ από την Κομοτηνή, Χίο και Όσσα κ.ά.

Το έργο εντάχθηκε στο πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Φυσικό περιβάλλον & καινοτόμες δράσεις 2021» στο πλαίσιο του μέτρου: «Καινοτόμες δράσεις με τους πολίτες» στον άξονα: «Δράσεις διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος» και είχε διάρκεια από 1/9/2021 έως 30/8/2023. Παρουσιάστηκαν όλες οι πλούσιες δράσεις που περιλαμβάνονταν στο Έργο «Olympus+», στο οποίο τα αρωματικά φαρμακευτικά φυτά και βότανα του Ολύμπου μπαίνουν στο «μικροσκόπιο» της επιστήμης και του Πράσινου Ταμείου(ΥΠΕΝ), αναδεικνύονται για την κατάκτηση νέων αγορών.

Το έργο Olympus+, αποτελεί μία διεπιστημονική προσέγγιση για την αειφόρο διαχείριση των φυσικών και γεωργικών πόρων του ΝΔ Ολύμ που (διοικητικά όρια του Δήμου Ελασσόνας), με επίκεντρο την προστασία των Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών, που φύονται ελεύθερα στην άγρια φύση του παγκόσμιου μνημείου της φύσης και την προστασία τους, αλλά και την προστασία του βουνού, ενόψει της διαφαινόμενης κλιματικής αλλαγής και των ακραίων καιρικών φαινομένων, ως συνέπεια αυτής, για τον λόγο αυτό πραγματοποιήθηκαν σχετικές μελέτες από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ο Δήμαρχος Ελασσόνας κ. Νίκος Γάτσας και ο Πρόεδρος του Δικτύου «Περραιβία», που είναι ο συντονιστής εταίρος, οικονομολόγος κ. Κώστας Σκριάπας, δήλωσαν ότι: “ Το τελικό αποτέλεσμα του Έργου είναι να προστατευτεί η βιοποικιλότητα του Ολύμπου, να ενημερωθούν και να ευαισθητοποιηθούμε όλοι (πολίτες, παραγωγοί, επιστημονική κοινότητα, δημόσιες υπηρεσίες, εκπαιδευτικοί,μαθητές κ.ά.) για τους κινδύνους της απώλειας της βιοποικιλότητας, εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής και να δημιουργηθούν κατάλληλες συνθήκες για τη δημιουργία επιχειρηματικότητας, με κεντρικό αντικείμενο τα ΑΦΦ, τη δημιουργία εισοδήματος στον τοπικό πληθυσμό και την αναστροφή της μείωσης του πληθυσμού της περιοχής του Ολύμπου, αποτελώντας αυτό παράδειγμα καλής πρακτικής, για παρόμοιες, ανά την Ελλάδα, περιοχές, που έχουν ανάλογα προβληματα, αλλοίωσης του φυσικού περιβάλλοντος και απώλειας ανθρώπινου δυναμικού προς τα αστικά κέντρα. Το τέλος του Έργου δίνει κίνητρα και μια νέα αρχή για την ανάπτυξη επιχειρηματικό- τητας στον τομέα των ΑΦΦ με τη στήριξη της Πολιτείας, της Περιφέρειας, του Δήμου Ελασσόνας, των Πανεπιστημίων και της Κοινωνίας των Πολιτών».

Εφημερίδα Ελευθερία

Previous ArticleNext Article