Ελασσόνα

Εκκίνηση της διαδικασίας ταυτοποίησης των καταναλωτών της ΔΕΥΑ Ελασσονας – ΦΩΤΟ

Από την ΔΕΥΑ Ελασσονας ανακοινώνεται ότι ξεκίνησε από την 1η Ιουνίου η διαδικασία ταυτοποίησης των καταναλωτών της ΔΕΥΑΕΛ, προκειμένου να προσδιοριστεί ο χρήστης της κάθε παροχής ύδρευσης.
Παρακαλούμε τους κατοίκους να διευκολύνουν το έργο της ΔΕΥΑ Ελασσονας, προκειμένου η ΔΕΥΑΕΛ με το πέρας της ταυτοποίησης να διαθέτει ένα ολοκληρωμένο αρχείο καταναλωτών. Η διαδικασία ταυτοποίησης θα πραγματοποιηθεί με επιτόπια επίσκεψη στον χώρο των καταναλωτών.
Previous ArticleNext Article