Ελασσόνα

Εγκάρδιες ευχές για τους επιτιχόντες των πανελλαδικων από τον Μητροπολίτη Ελασσόνας κκ.Χαρίτωνα

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση και χαρά πληροφορήθηκα για τις επιτυχίες των μαθητών της Μητροπολιτικής μας περιφέρειας, στα ανώτατα και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας μας. Οι κόποι και οι αγώνες των μαθητών, αλλά και οι θυσίες των γονέων δικαιώθηκαν.

Προς όλους εκφράζω και απευθύνω τα θερμά μου συγχαρητήρια. Εγκαρδίως εύχομαι να έχουν ευλογία και δύναμη από Θεού, υγεία σωματική και ψυχική, στην πορεία των σπουδών τους.

Με εγκάρδιες ευχές

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΕΛΑΣΣΩΝΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝ

Previous ArticleNext Article