Ελασσόνα

Δήμος Ελασσόνας: Μέτρα ελάφρυνσης για επιχειρήσεις, εργαζόμενους, ευπαθείς ομάδες λόγω COVID-19

Με τη στήριξη όλων των παρατάξεων ψηφίστηκε την Τετάρτη 14 Ιουλίου 2021 από το Δημοτικό Συμβούλιο Ελασσόνας η νέα δέσμη μέτρων για την ελάφρυνση επιχειρήσεων, εργαζομένων και ευπαθών ομάδων, προσφέροντας μια οικονομική ανάσα σε ένα μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων και πολιτών, που επλήγησαν από την πανδημία του κορωνοϊού.

 

Ο δήμαρχος Ελασσόνας κ. Ν. Γάτσας, εισηγούμενος τα μέτρα ελάφρυνσης στο Δημοτικό Συμβούλιο, δήλωσε: «Για δεύτερη χρονιά φέτος προτείνουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης με κοινωνικό και επιχειρηματικό αποτύπωμα, μία ευρεία δέσμη μέτρων για την οικονομική ελάφρυνση κοινωνικών ομάδων και επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την υγειονομική κρίση. Το προτεινόμενο πρόγραμμα οικονομικών ελαφρύνσεων περιλαμβάνει σημαντική στήριξη επαγγελματιών, εργαζομένων και ευπαθών ομάδων, σε μία προσπάθεια να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις των περιορισμών και της αναστολής λειτουργίας των εμπορικών επιχειρήσεων, των επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος κ.α., προκειμένου να υποστηριχθεί η επιχειρηματική δραστηριότητα στο Δήμο Ελασσόνας, οι οικογένειες των εργαζομένων και οι ευπαθείς ομάδες που θα βρεθούν αντιμέτωποι με συσσωρευμένες υποχρεώσεις από τα δύο τελευταία χρόνια. Η ελάφρυνση φέτος είναι μεγαλύτερη από πέρυσι για τους επιχειρηματίες και τους εργαζόμενους στις πληττόμενες επιχειρήσεις, καθώς αυτοί σήκωσαν το μεγαλύτερο βάρος της υγειονομικής κρίσης στο δήμο μας».

 

Τα μέτρα ελάφρυνσης επαγγελματιών – εργαζομένων – ευπαθών ομάδων αναλυτικά:

 

(Α) Επιχειρήσεις που ανέστειλαν υποχρεωτικά τη δραστηριότητά τους και εντάχθηκαν στις πληττόμενες δραστηριότητες

Απαλλαγή από δημοτικά τέλη για όλο το διάστημα της αναστολής

Μείωση κατά 50% των δημοτικών τελών για  το υπόλοιπο  του 2021

 

(Β) Εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις που ανέστειλαν υποχρεωτικά τη δραστηριότητά τους και εντάχθηκαν στις πληττόμενες δραστηριότητες

Απαλλαγή κύριας κατοικίας από δημοτικά τέλη για όλο το διάστημα της αναστολής

Μείωση κατά 50% των δημοτικών τελών για  το υπόλοιπο  του 2021

 

(Γ) Επιχειρήσεις που μισθώνουν δημοτικό ακίνητο ως κατάστημα και εντάσσονται στις πληττόμενες δραστηριότητες

Απαλλαγή από μισθώματα για όλο το διάστημα της αναστολής

Απαλλαγή από δημοτικά τέλη για όλο το διάστημα της αναστολής

Μείωση κατά 50% των δημοτικών τελών για  το υπόλοιπο  του 2021, μετά το πέρας της αναστολής

 

(Δ) Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφέ, εστίαση κλπ)

Απαλλαγή από δημοτικά τέλη για όλο το διάστημα της αναστολής

Μείωση κατά 50% των δημοτικών τελών  για  το υπόλοιπο  του 2021

Απαλλαγή του τέλους παρεπιδημούντων για όλο το διάστημα της αναστολής

Απαλλαγή του τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων 0,5% της εστίασης και 5% των κέντρων διασκέδασης για όλο το διάστημα της αναστολής

 

 

(Ε) Μείωση δημοτικών τελών σε ειδικές κατηγορίες (με εισοδηματικά κριτήρια)

Αφορά τα δημοτικά τέλη της υπ’ αρ. 275/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας όπως επικαιροποιήθηκε με την 61/2021 απόφαση, δεν αφορά το δημοτικό φόρο, δεν αφορά το τέλος ακίνητης περιουσίας, πράξεις ένταξης σε καθεστώς μειωμένων τελών δεν ανανεώνονται αυτόματα.

 

Άτομα με Αναπηρία:

Μείωση σε ποσοστό 30% των δημοτικών τελών του έτους 2021 για άτομα με αναπηρία με ποσοστό από 67% έως και 80% και σε ποσοστό 50% σε άτομα με πιστοποιημένη αναπηρία σε ποσοστό άνω των 80% έως 100% για την κύρια κατοικία εφόσον έχουν ετήσιο οικογενειακό  φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα εκκαθαρισμένο κατά το προηγούμενο του έτους  ένταξης οικονομικό έτος, μικρότερο του ποσού 22.000 ευρώ.

 

Πολύτεκνες οικογένειες:

Μείωση  των δημοτικών τελών του έτους 2021 για την πρώτη κατοικία των πολύτεκνων οικογενειών

Πολύτεκνες οικογένειες με 1 προστατευόμενο τέκνο ποσοστό 20%

Πολύτεκνες οικογένειες με 2 προστατευόμενα τέκνα ποσοστό 30%

Πολύτεκνες οικογένειες με 3 προστατευόμενα τέκνα ποσοστό 40%

Πολύτεκνες οικογένειες με 4 προστατευόμενα τέκνα και άνω ποσοστό 50% εφόσον έχουν ετήσιο οικογενειακό φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα εκκαθαρισμένο κατά το προηγούμενο του έτους ένταξης οικονομικό έτος, μικρότερο του ποσού των 22.000 ευρώ προσαυξημένο κατά 3.000 € για κάθε τέκνο πέραν του τετάρτου.

 

Τρίτεκνες οικογένειες:

Μείωση  σε ποσοστό 30% των δημοτικών τελών έτους 2021 για την κύρια κατοικία τρίτεκνων οικογενειών με τρία (3) προστατευόμενα τέκνα, με ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα πραγματικό ή τεκμαρτό εκκαθαρισμένο κατά το προηγούμενο του έτους ένταξης οικονομικό έτος, μικρότερο του ποσού των 22.000 €.

 

Άποροι

Μείωση σε ποσοστό 50% των δημοτικών τελών έτους 2021 για την πρώτη κατοικία των απόρων όπως αυτοί ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.

 

Μονογονεϊκές οικογένειες

Μείωση σε ποσοστό 25% των δημοτικών τελών έτους 2021 για την πρώτη κατοικία των μονογονεϊκών οικογενειών, με ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα πραγματικό ή τεκμαρτό εκκαθαρισμένο κατά το προηγούμενο του έτους ένταξης οικονομικό έτος, μικρότερο του ποσού των 14.000 €.

Μονογονεϊκές οικογένειες νοούνται όσες αποτελούνται από έναν γονιό (διαζευγμένο με γονική μέριμνα, χωρίς γάμο με γονική μέριμνα ή σε κατάσταση χηρείας) και ένα τουλάχιστο ανήλικο παιδί ή ενήλικο μέχρι 25 ετών που να σπουδάζει σε αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή της αλλοδαπής ή υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία.

 

Οικογένειες με 2 συζύγους μακροχρόνια άνεργους

Μείωση σε ποσοστό 50% των δημοτικών τελών έτους 2021 για την πρώτη κατοικία για οικογένειες των οποίων οι 2 σύζυγοι είναι μακροχρόνια άνεργοι κατά την κείμενη νομοθεσία, και είχαν ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα μικρότερο των 6.000 €.

 

Νέοι επιτηδευματίες

Μείωση σε ποσοστό 20% των δημοτικών τελών έτους 2021 για την επαγγελματική στέγη νέων επιτηδευματιών που ξεκίνησαν για πρώτη φορά τη δραστηριότητά τους εντός των ετών 2020-2021 (ήπια επαγγελματική δραστηριότητα εκτός καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος) έως 30 χρονών και εφόσον η έδρα της επιχείρησής τους δεν είναι ταυτόχρονα και κατοικία.

 

 

Previous ArticleNext Article