Ελασσόνα

Δήμος Ελασσόνας: 12 προσλήψεις δίμηνων (ειδικότητες)

Ο Δήμος Ελασσόνας αποφάσισε την πρόσληψη από 21-11-2022 δώδεκα ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο μηνών.

larissanet.gr

Previous ArticleNext Article