Παραπολιτικά

Δεύτερο βραβείο Διεθνούς Ερευνητικής Διάκρισης για τον επιστήμονα του Πανεπιστημίου Αιγαίου Γεώργιο Φ. Ζαρώτη

Ο Γεώργιος Φ. Ζαρώτης PhD, μέλος Ε.Ε.Π. της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του  Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο,  βραβεύτηκε για δεύτερη φορά κατά τις δύο τελευταίες Ακαδημαϊκές περιόδους στις 28 Νοεμβρίου 2020, με το βραβείο Διεθνούς Ερευνητικής Διάκρισης:
“Remarkable Researcher Award in Sport Management, Leisure and Health Studies” under, “ISSN GOLDEN RESEARCH PRIZE” που απονέμεται από το συμβούλιο ISSN Research & Scientific Awards,  https://issnawards.com.

Η προαναφερθείσα Ερευνητική Διάκριση   αντικατοπτρίζει  το αξιοσημείωτο διεθνές ερευνητικό και συγγραφικό έργο του Γεωργίου Φ. Ζαρώτη. Η αναγνώρισή του σε διεθνές επίπεδο, δείχνει ότι στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου υπάρχουν αξιόλογοι ερευνητές οι οποίοι μέσω της επιστημονικής τους δραστηριότητας συμβάλλουν στην προβολή του Ιδρύματος και στη θετική αποτίμηση της ακαδημαϊκής του  ταυτότητας.

Να υπενθυμίσουμε ότι η πρώτη βράβευση  πραγματοποιήθηκε στις 26 Ιανουαρίου 2020 με το βραβείο Διεθνούς Ερευνητικής Διάκρισης:
“International Distinguished Researcher in Recreational Sport, leisure and Health Studies” που απονέμεται από το συμβούλιο RULA AWARDS & IJRULA σε συνεργασία με το World Research Council & United Medical Council,
https://www.asiaawards.org/about-us.

Τα βραβεία Διεθνούς Ερευνητικής Διάκρισης ανοίγουν νέες προοπτικές για διεθνείς συνεργασίες με στόχο την αξιοποίηση των ερευνητικών δραστηριοτήτων.

rodiaki.gr

Previous ArticleNext Article