Πληρωμές δράσης 2.1 Μέτρου 214

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Λάρισας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους της δράσης 2.1 – Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά …