Στο «κυτίο παραπόνων» της Elassonanews…

Για εικόνες εγκατάλειψης στο χώρο της λαϊκής αγοράς Ελασσόνας  κάνει λόγο μικροπωλητής  με την επισήμανση οι αρμόδιοι να φροντίσουν για …