Ελασσόνα

Ασφαλτοστρώσεις σε Κρανέα και Τσαριτσάνη – Έργα συνολικού προϋπολογισμό 503.000,00 ευρώ

Τις συμβάσεις δύο μεγάλων έργων για τις ασφαλτοστρώσεις στις κοινότητες Κρανέας και Τσαριτσάνης υπέγραψε ο Δήμαρχος Ελασσόνας κ. Ν. Γάτσας με τον εκπρόσωπο της εταιρείας «ΚΟΚΚΙΝΟΣ Α.Τ.Ε.Ε.» με έδρα τα Γρεβενά κ. Κωνσταντίνο Κόκκινο.

Τα έργα έχουν συνολικό προϋπολογισμό 503.000,00 ευρώ και η χρηματοδότηση τους γίνεται από πιστώσεις «ΣΑΤΑ». Συγκεκριμένα το έργο «Συντήρηση δημοτικών οδών στην Κοινότητα Κρανέας Ελασσόνας» έχει  προϋπολογισμό 241.000,00 Ευρώ (ποσό με ΦΠΑ) και το έργο «Συντήρηση δημοτικών οδών στην Κοινότητα Τσαριτσάνης» έχει προϋπολογισμό 262.000,00 Ευρώ (ποσό με ΦΠΑ).

Με την ευκαιρία της υπογραφής των συμβάσεων ο Δήμαρχος Ελασσόνας κ. Ν. Γάτσας δήλωσε: «Οι ασφαλτοστρώσεις στις κοινότητες Κρανέας και Τσαριτσάνης, ένα έργο προϋπολογισμού 503.000,00 ευρώ, δηλώνει ακόμα μια φορά ότι ο δήμος μας καθημερινά αλλάζει και αποκαθιστά προβλήματα πολλών ετών για όλους τους δημότες τους. Οι δύο νέες συμβάσεις, θα προσφέρουν μία σημαντική βελτίωση στις μετακινήσεις των κατοίκων αλλά και των επισκεπτών, καθώς έχουν δημιουργηθεί πολλές ρηγματώσεις και φθορές λόγω παλαιότητας, διάφορων εργασιών ύδρευσης – αποχέτευσης κ.α..Τα δύο αυτά μεγάλα έργα έρχονται να συμπληρώσουν τις ασφαλτοστρώσεις εντός οικισμών που συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς σε όλες τις κοινότητες του δήμου και για το λόγο αυτό θέλω να ευχαριστώ τόσο τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Ιω. Δραγατσίκη όσο και τις υπαλλήλους της τεχνικής υπηρεσίας του δήμου μας που σε σύντομο χρόνο ολοκλήρωσαν τόσο σημαντικές μελέτες, για τη βελτίωση της καθημερινότητάς των πολιτών μας».

Η μελέτη, η οποία συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ελασσόνας, αφορά σε εργασίες βελτίωσης και ασφαλτόστρωσης εσωτερικής οδοποιϊας (εντός ορίων οικισμού) στην Κοινότητα Κρανέας και εργασίες βελτίωσης και ασφαλτόστρωσης της κεντρικής οδού της Κοινότητας Τσαριτσάνης,  από το ύψος του κοιμητηρίου έως το τεχνικό στην έξοδο προς Εθνική Οδό.

Τεχνικές περιγραφές:

 • ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΑΝΕΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

H μελέτη αφορά σε εργασίες συντήρησης της εσωτερικής οδοποιϊας (εντός ορίων οικισμού), οι οποίες αφορούν στη συντήρηση ασφαλτοταπήτων με την αποκατάσταση των υπαρχουσών φθορών, την ασφαλτόστρωση κάποιων τσιμεντοστρωμένων με πολλές φθορές οδών, καθώς και τσιμεντόστρωση οδών όπου κριθεί απαραίτητο.

Γενικά η εργολαβία θα περιλαμβάνει:

 • χωματουργικές εργασίες
 • εργασίες τεχνικών έργων
 • εργασίες ασφαλτόστρωσης
 • εργασίες οριζόντιας σήμανσης

Ειδικότερα:

 • με τις χωματουργικές εργασίες προβλέπεται ο καθαρισμός των ερεισμάτων των οδών από βλάστηση και γενικές εκσκαφές όπου απαιτηθούν.
 • με τις εργασίες κατασκευής των τεχνικών έργων προβλέπεται ο καταβιβασμός ή ανύψωση των υφιστάμενων στις οδούς φρεατίων. Θα αποκατασταθούν υψομετρικά όσα φρεάτια παρατηρείται να είναι βυθισμένα ή υπερυψωμένα σε σχέση με την επιφάνεια του οδοστρώματος.
 • με τις εργασίες ασφαλτόστρωσης θα γίνει φρεζάρισμα του υπάρχοντος ασφαλτικού οδοστρώματος, εξομάλυνση της επιφάνειας των οδών (καθίσματα, λακούβες) με χρήση ισοπεδωτικής στρώσης κυκλοφορίας, ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και στη συνέχεια ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05μ.
 • με τις εργασίες οριζόντιας σήμανσης θα γίνει η διαγράμμιση του οδοστρώματος όπου απαιτείται.

 

 • ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ

Η μελέτη αφορά σε εργασίες συντήρησης – ασφαλτόστρωσης της κεντρικής οδού στην κοινότητα Τσαριτσάνης από το ύψος του κοιμητηρίου έως το τεχνικό στην έξοδο προς Εθνική Οδό, καθώς έχουν δημιουργηθεί πολλές ρηγματώσεις και φθορές λόγω παλαιότητας και εργασιών ύδρευσης – αποχέτευσης με άμεσο κίνδυνο στην ασφάλεια των διερχομένων αυτοκινήτων.

Γενικά η εργολαβία θα περιλαμβάνει:

 • εργασίες ασφαλτόστρωσης
 • εργασίες οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης

Ειδικότερα:

 • με τις εργασίες ασφαλτόστρωσης θα γίνει φρεζάρισμα του υπάρχοντος ασφαλτικού οδοστρώματος, εξομάλυνση της επιφάνειας των οδών (καθίσματα, λακούβες) με χρήση ισοπεδωτικής στρώσης κυκλοφορίας, ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και στη συνέχεια ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05μ.
 • με τις εργασίες οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης θα γίνει η διαγράμμιση του οδοστρώματος όπου απαιτείται και θα τοποθετηθούν ρυθμιστικές και πληροφοριακές πινακίδες.

 

Previous ArticleNext Article