Ελασσόνα

Αναστολή λειτουργίας 12 Νηπιαγωγείων στην ΠΕ Λάρισας – Ποια είναι της Ελασσόνας

Αναστολή λειτουργίας Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας για το σχολικό έτος 2022-2023 (ΦΕΚ 4939/21-9-2022)

Με την υπ. αριθμ. πρωτ. 10130 Απόφαση της Αναπληρώτριας Περιφερειακής Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας κας Βασιλικής Ζιάκα, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 4939/21-9-2022, αναστέλλεται η λειτουργία 22 Δημοτικών Σχολείων και 48 Νηπιαγωγείων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας για το σχολικό έτος 2022-2023, λόγω έλλειψης μαθητικού δυναμικού και λόγω μη συμπλήρωσης του ελάχιστου απαιτούμενου μαθητικού δυναμικού.

Δείτε την Απόφαση με τα σχολεία στο ΦΕΚ Β 4939/21-9-2022

Για την Απόφαση ελήφθη υπόψη μεταξύ άλλων:

Η υπό στοιχεία 3916/23-06-2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας με θέμα: «Εισήγηση για αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων ΔΠΕ Καρδίτσας για το σχολικό έτος 2022-2023».

Η υπ’ αρ. 8695/06-07-2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας με θέμα: «Εισήγηση αναστολής Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2022-2023».

H υπ’ αρ. 6815/18-7-2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας με θέμα: «Αναστολή λειτουργίας Σχολικών Μονάδων για το σχολικό έτος 2022-2023».

Η υπ’ αρ. 4734/20-06-2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων και την ορθή επανάληψη της με θέμα: «Εισήγηση αναστολής λειτουργίας σχολικών μονάδων»

Η Απόφαση

Αναστολή λειτουργίας Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας για το σχολικό έτος 2022-2023

Αποφασίζουμε Αναστέλλουμε τη λειτουργία των παρακάτω σχολικών μονάδων αρμοδιότητας μας, για το σχολικό έτος 2022- 2023, λόγω έλλειψης μαθητικού δυναμικού και λόγω μη συμπλήρωσης του ελάχιστου απαιτούμενου μαθητικού δυναμικού.
alfavita.gr
Previous ArticleNext Article