Λάρισα

Νέος τομογράφος στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας

Στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας βρίσκεται από το μεσημέρι της Δευτέρας ο μαγνητικός τομογράφος SIEMENS, ο οποίος έφτασε από την Γερμανία.

Πρόκειται για την ολοκλήρωση του έργου «Προμήθεια και εγκατάσταση μαγνητικού τομογράφου 1,5 Tesla για το Γ.Ν. Λάρισας», προϋπολογισμού 941.160 ευρώ, το οποίο εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ 2014-2020 από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Τo έργο είχε ξεκινήσει με το ΕΣΠΑ 2007-2013, αλλά απεντάχθηκε τελικά για λόγους μη έγκαιρης ολοκλήρωσης διαγωνιστικής διαδικασίας του και υλοποίηση έως την καταληκτική προθεσμία της 31ης/12/2015. Μετά την ένταξή του στο ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 από τον κ. Κ. Αγοραστό, οι υπηρεσίες του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας υπό τον συντονισμό του διοικητή κ. Παναγιώτη Νάνου, προχώρησαν ταχύτατα στις διαδικασίες συμβασιοποίησης με τελικό στόχο την ολοκληρωμένη λειτουργία και την αποπληρωμή του έργου μέχρι 31/12/2016.

Το συγκρότημα του Μαγνητικού Τομογράφου είναι ότι πιο σύγχρονο, με πολλαπλές δυνατότητες οι οποίες θα είναι στη διάθεση των ασθενών της Λάρισας σε ένα μήνα.

Με την επένδυση αυτή ενισχύεται σημαντικά η διαγνωστική ικανότητα του Γ. Ν. Λάρισας, αναβαθμίζονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας, αλλά και ο ίδιος ρόλος του Νοσοκομείου.

Previous ArticleNext Article