Λάρισα

Δ. Ευθυμίου: Οι κανόνες πρέπει να είναι ίδιοι για όλους

Οι κανόνες πρέπει να είναι ίδιοι για όλους. Και για τα μονοπώλια, και για τις μικρές επιχειρήσεις . Γι’ αυτό θεωρώ ότι υποχρέωσή της νεας κυβέρνησης είναι να στηρίξει κυρίως τη νέα επιχειρηματικότητα, η οποία πολλές φορές ταράζει τα νερά, αλλά είναι αυτή η οποία τελικά οδηγεί τη χώρα σε πρόοδο.

Previous ArticleNext Article