Ελασσόνα

Δεν βρίσκουν Διευθυντή για το Ε.ΕΠΑ.Γ – Ε.ΕΠΑ.Λ Ελασσόνας – Δεν υπάρχουν υποψήφιοι

Η διεύθυνση β/βαθμιας εκπαίδευσης εξέδωσε πρόσκληση σχετικά με την κενή θέση Διευθυντή του Ε.ΕΠΑ Γ. – Ε. ΕΠΑ.Λ.Ελασσόνας, καθώς δεν υπήρξαν υποψηφιότητες.
Έτσι η διεύθυνση καλεί τους ενδιαφερόμενους για νέα δήλωση, όμως σημειώνεται, για υποψηφίους που δεν έχουν τοποθετηθεί κατά τη σειρά εγγραφής τους στον πίνακα και εφόσον διαθέτουν τα προσόντα και τοποθέτησης σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 48 του ν. 4415/2016 και έχουν συμπληρώσει διδακτική υπηρεσία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε.

Previous ArticleNext Article