Λάρισα

«Γιατί δεν αναρτά ο ΕΟΦ, ως υποχρεούται, τα στοιχεία πωλήσεων φαρμάκων στην εγχώρια αγορά για το 2016 και 2017;»

Όπως προκύπτει από την αναζήτηση στον ιστότοπο www.eof.gr και συγκεκριμένα από τα στοιχεία πωλήσεων φαρμάκων, ο ΕΟΦ έχει αναρτήσει στοιχεία πωλήσεων για τη χρονική περίοδο 2000-2015. Ωστόσο, για τα έτη 2016 και 2017 δεν υπάρχει καμία απολύτως ενημέρωση, παρά το γεγονός ότι υπάρχει νομική υποχρέωση (ν. 1316/1983, ΦΕΚ 11 Α /13-1-1983, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Μάλιστα, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 28514/29-3-2016 εγκύκλιο-απόφαση του ΕΟΦ με θέμα «Νέο σύστημα υποβολής πωλήσεων φαρμακευτικών προϊόντων για ανθρώπινη χρήση από τους κατόχους άδειας κυκλοφορίας (ΚΑΚ)» από 1η Απριλίου 2016 άλλαξε ο τρόπος υποβολής των στοιχείων των πωλήσεων των φαρµακευτικών προϊόντων ανθρώπινης χρήσης που υποβάλλονται στον ΕΟΦ από τους Κατόχους Άδειας Κυκλοφορίας και τους Τοπικούς Αντιπροσώπους ή άλλες εταιρείες για λογαριασμό αυτών. Και, παρά το γεγονός ότι όλοι ανταποκρίθηκαν εμπρόθεσμα στην υποχρέωση υποβολής των στοιχείων των πωλήσεων με το νέο τρόπο, ο ΕΟΦ ακόμα δεν έχει προβεί σε καμία ανάρτηση-ενημέρωση. Επειδή η δημόσια ανάρτηση συγκριτικού καταλόγου πωλήσεων φαρμάκων ανά μήνα (σε αξίες) υπηρετεί πρωτίστως τη διαφάνεια, ο βουλευτής Λάρισας με τη Δημοκρατική Συμπαράταξη, κ. Κώστας Μπαργιώτας, ρωτά τον Υπουργό Υγείας γιατί δεν έχει αναρτήσει ο ΕΟΦ, ως υποχρεούται, τα στοιχεία πωλήσεων φαρμάκων για το 2016 και 2017, αν θα αναρτηθούν και πότε. Επίσης, ζητά να κατατεθούν οι συγκριτικοί κατάλογοι πωλήσεων φαρμάκων ανά μήνα (σε αξίες) για τα έτη 2016 και 2017.

Previous ArticleNext Article