Άξιος διάδοχος μεγάλων πατριαρχών!

«Στην ιστορία εμφανίζονται άνθρωποι που βάζουν αθόρυβα την ανεξίτηλη σφραγίδα τους στα δρώμενα, καθορίζοντας όχι μόνον το παρόν αλλά και …