Μήπως…

Εντύπωση προκάλεσε σε πολλούς που ξέρουν πρόσωπα και πράγματα η παρουσία του Νίκου Παλάσκα στο τραπέζι των συνεργατών και των …