201401270651522448

Απολογισμός…

Στον δημόσιο απολογισμό πεπραγμένων, μια διαδικασία που προβλέπεται από τον Καλλικράτη, θα προχωρήσει, όπως πληροφορούμαι η δημοτική αρχή μέσα στον …