Βιβλία στο Δημοτικό Σχολείο Δαμασίου

Με νέους τίτλους βιβλίων εμπλουτίστηκε η Βιβλιοθήκη του Δημοτικού Σχολείου στο Δαμάσι. Ήταν μια προσωπική δέσμευση του περιφερειάρχη Κώστα Αγοραστού …