Λάρισα

Ο Χρήστος Κέλλας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

Στις Βρυξέλλες θα μεταβεί τη Δευτέρα 27 Νοεμβρίου ο Βουλευτής ΝΔ Ν. Λάρισας, Χρήστος Κέλλας.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, θα συμμετάσχει στη συνεδρίαση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (CULT) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στις 27 και 28 Νοεμβρίου, με εκπροσώπους από όλα τα εθνικά κοινοβούλια.

Το θέμα της Συνεδρίασης είναι η «Εκπαίδευση στην Ευρωπαϊκή Αγωγή του Πολίτη» (European Citizenship Education)». Στην ατζέντα των συζητήσεων βρίσκονται υποθεματικές σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές στην Ευρωπαϊκή Αγωγή, την ευρωπαϊκή εκπαίδευση των νέων κ.α…

Στόχος της συνεδρίασης της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι να ενθαρρύνει τη συζήτηση και την ανταλλαγή εμπειριών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και να διερευνήσει πιθανές μελλοντικές ενέργειες σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα.

Previous ArticleNext Article