Λάρισα

10 εκατ. ευρώ για αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις στη Λάρισα

Την ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2018, του έργου «Εργασίες – Προμήθειες για τις ανάγκες του οδικού και του αντιπλημμυρικού δικτύου και λοιπών εγκαταστάσεων Π.Ε. Λάρισας», προϋπολογισμού 10.000.000 ευρώ, υπέγραψε σήμερα ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξης Χαρίτσης.
Με την ίδια απόφαση εντάχθηκαν στο ΠΔΕ άλλα τέσσερα έργα της Θεσσαλίας και συγκεκριμένα τα ακόλουθα:
– «Εργασίες – Προμήθειες για τις ανάγκες του οδικού και του αντιπλημμυρικού δικτύου και λοιπών εγκαταστάσεων Περιφέρειας Θεσσαλίας», προϋπολογισμού 10.000.000 ευρώ,
– «Εργασίες – Προμήθειες για τις ανάγκες του οδικού και του αντιπλημμυρικού δικτύου και λοιπών εγκαταστάσεων Π.Ε.Τρικάλων», προϋπολογισμού 10.000.000 ευρώ,
– «Εργασίες – Προμήθειες για τις ανάγκες του οδικού και του αντιπλημμυρικού δικτύου και λοιπών εγκαταστάσεων Π.Ε. Καρδίτσας», προϋπολογισμού 10.000.000ευρώ,
– «Εργασίες – Προμήθειες για τις ανάγκες του οδικού και του αντιπλημμυρικού δικτύου και λοιπών εγκαταστάσεων Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων», προϋπολογισμο

Previous ArticleNext Article