Ελασσόνα

Χειροτονία και κουρά μοναχού στην Ι.Μ. Αγίας Τριάδας Σπαρμού

Τό Σάββατον 28 Ἀπριλίου καί ὥρα 6.00 τό
ἀπόγευμα θά τελεσθῇ εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίας
Τριάδος Σπαρμοῦ Ὀλύμπου Κουρά Μοναχοῦ.
Ἐπίσης, τό πρωί τῆς ἑπομένης ἡμέρας, Κυριακή 29
Ἀπριλίου, θά τελεσθῇ Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία
καί ἡ εἰς Διάκονον Χειροτονία τοῦ νέου Μοναχοῦ.
Προσκαλοῦνται ὅλοι οἱ φιλομόναχοι πιστοί νά
συμμετάσχουν εἰς τάς ἱεράς Ἀκολουθίας, διά νά
συμπροσευχηθοῦμε εἰς τόν Τριαδικόν μας Θεόν ὑπέρ
φωτισμοῦ καί ἐνισχύσεως τοῦ χειροτονουμένου.

Previous ArticleNext Article