Ελασσόνα

Υποχρεωτική δίχρονη προσχολική αγωγή στην Ελασσόνα

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η υπουργική απόφαση με την οποία ορίζονται οι Δήμοι  στους οποίους από το σχολικό έτος 2018-2019 και εφεξής εφαρμόζεται η δίχρονη προσχολική  εκπαίδευση. Μέσα στους Δήμους, βρίσκεται και ο Δήμος Ελασσόνας. Ως εκ τούτου, όλα τα νήπια και προνήπια εγγράφονται υποχρεωτικά στο Νηπιαγωγείο από το σχ. έτος 2018-19.

Previous ArticleNext Article