Λάρισα

Τα παράλια του Δήμου Αγιάς έχουν να αναδείξουν ένα αξιόλογο πλεονεκτήμα στον τουριστικό Χάρτη της χώρας

Τα παράλια του Δήμου Αγιας έχουν να αναδείξουν ένα αξιόλογο πλεονεκτήμα στον τουριστικό Χάρτη της χώρας μας, που ενώ είναι μπροστά μας δεν το βλέπουμε η δεν θελουμε να το δούμε, τον Ιαματικό Τουρισμό Τα ζεστά νερά στην θέση Δερματάς (Λουτρό η αρχαία ονομασία του), στην διαδρομή Παλιούρια – Βελικα , και την Ιστορική Ιαματική πηγή του Κόκκινου Νερού. Η σύνδεση των Ιαματικών πηγών με τη θεραπευτική διαδικασία και η ανάπτυξη υποδομών μπορούν να αυξήσουν των αριθμό των τουριστών στη περιοχή μας, καθώς ο ιαματικός τουρισμός είναι το μόνο είδος που δημιουργεί αναγκαστικούς «repeaters» (επαναλαμβανόμενους επισκέπτες).
Δεδομένης της μεγάλης δυναμικής που έχει το είδος του ιαματικού τουρισμού και των μοναδικών -στον κόσμο- χαρακτηριστικών που έχει η Ελλάδα χάρη στο βιοκλίμα της και τον συνδυασμό της θάλασσας με τις ιαματικές πηγές, οι προοπτικές να αναπτυχθεί το εν λόγω είδος είναι τεράστιες.
«Η ιαματική θεραπεία είναι μια συμπληρωματική θεραπεία στην κλασική ιατρική.
Στα ιαματικά λουτρά υπάρχει θεραπευτικό πρωτόκολλο, σύμφωνα με το οποίο πρέπει το άτομο να βρίσκεται για ένα διάστημα 21 ημερών κάθε εξάμηνο, σε μια ιαματική πηγή. Αυτό σημαίνει ότι δημιουργείς έναν αναγκαστικό repeater, κάτι που δεν το κάνει καμία άλλη τουριστική δραστηριότητα».
Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται να αναπτυχθούν περαιτέρω οι υποδομές και να δημιουργηθούν ξενοδοχεία και εγκαταστάσεις υψηλών παροχών, που θα βοηθήσουν την περιοχή μας να αντιμετωπίσει την οικονομική ύφεση.

Previous ArticleNext Article