Ελασσόνα

Συνεδριάζει το ΔΣ Ελασσόνας

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ελασσόνας θα συνεδριάσει την Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου και ώρα 14:00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Σύσταση επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Γκέκας.
 2. Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου «Κέντρο τουριστικής προβολής Δήμου Ελασσόνας». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Γκέκας.
 3. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Γκέκας.
 4. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Διαμόρφωση και ηλεκτροφωτισμός κοιμητηρίου Τ.Κ. Σαρανταπόρου». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Γκέκας.
 5. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή αγωγού μεταφοράς νερού και υδροδότηση ποιμνιοστασίων Δ.Κ. Λιβαδίου». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Γκέκας.
 6. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης στην Δ.Κ. Λιβαδίου». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Γκέκας.
 7. Έγκριση των βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης υπηρεσιών – εργασιών των μηνών Οκτωβρίου και Νοεμβρίου 2018 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ 5 του άρθρου 219 του Ν. 4412/2016. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Γκέκας.
 8. Εξέταση αιτήματος της ΟΤΕ Α.Ε. για χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης δημόσιου δικτύου τηλεπικοινωνιών στην Τ.Κ Άκρης και στα Παλιάμπελα Βερδικούσιας. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Γκέκας.
 9. Έγκριση 3ου λογαριασμού της προμήθειας «Προμήθεια και εγκατάσταση τηλεμετρικού συστήματος διαχείρισης και ελέγχου διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης του Δήμου Ελασσόνας». Εισηγητής ο Δ.Σ και Πρόεδρος της ΔΕΥΑΕΛ κ. Ανέστης Σερετίδης.
 10. Έγκριση διενέργειας της προμήθειας μηχανήματος έργου (GRADER) στο πλαίσιο του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Αστέριος Στούπας.
 11. Έγκριση δωρεάν παραχώρησης της χρήσης των κτιρίων των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών στον ΟΚΠΑΠ. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.
 12. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.
 13. Έγκριση της έκθεσης εσόδων – εξόδων Γ` τριμήνου 2018 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.
 14. Αποδοχή και απόδοση της τακτικής χρηματοδότησης μηνός Δεκεμβρίου του ΟΚΠΑΠ. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.
 15. Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών. Εισηγητής ο Δ.Σ. και Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Φώτιος Καραγκόγκος.
 16. Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του ΟΚΠΑΠ. Εισηγητής ο Δ.Σ. και Πρόεδρος του ΟΚΠΑΠ κ. Φώτιος Καραγκόγκος.
 17. Έγκριση του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2019 του ΟΚΠΑΠ. Εισηγητής ο Δ.Σ. και Πρόεδρος του ΟΚΠΑΠ κ. Φώτιος Καραγκόγκος.
 18. Εξέταση αιτήματος μίσθωσης δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Καρυάς με σκοπό την εγκατάσταση κτηνοτροφικής μονάδας. Εισηγητής ο Δ.Σ. κ. Γεώργιος Παπαευθυμίου.
 19. Έγκριση εκμίσθωσης των κατασκηνώσεων της Τ.Κ. Κοκκινοπηλού. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.

 

Previous ArticleNext Article