Ελασσόνα

Συνεδριάζει σήμερα η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευση του Δήμου Ελασσόνας

Συνεδριάζει σήμερα η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευση του Δήμου Ελασσόνας στις 14:00 με θέμα ημερήσιας διάταξης τη διαβούλευση – γνωμοδότηση επί της Κυκλοφοριακής Μελέτης της πόλης Ελασσόνας. Ο σκοπός της μελέτης ήταν η καταγραφή του συστήματος μεταφορών της πόλης και της κυκλοφοριακής οργάνωσής της, η επισήμανση των υφιστάμενων και αναμενόμενων στο άμεσο μέλλον προβλημάτων και η διατύπωση προτάσεων για την αντιμετώπισή τους. Στόχος της δημοτικής μας αρχής μια πόλη σύγχρονη και λειτουργική, φιλική στους κατοίκους και στους επισκέπτες της, στο περιβάλλον και στην ιστορία.

Previous ArticleNext Article