Ελασσόνα

Συνεδριάζει Διά Περιφοράς το Δημοτικό Συμβούλιο Ελασσόνας

Διά περιφοράς συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στο Δήμο Ελασσόνας  την Τρίτη 28 Απριλίου  και ώρα 08:00 έως την Τετάρτη 29 Απριλίου 2020 και ώρα 10:00, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

  1. Ορισμός υδρονομέων άρδευσης για την αρδευτική περίοδο 2020. Εισηγητής Ν.Γάτσας.
  2. Έγκριση υπαγωγής του Δήμου Ελασσόνας στο πρόγραμμα αναχρηματοδότησης

των δανείων του από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων για εξυγίανση.

Εισηγητής Δ. Κουρομπίνας.

  1. Έγκριση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας δασικών

πυρκαγιών. – Μνημόνιο Ενεργειών. Εισηγητής Ν. Γάτσας.

  1. Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας για την υλοποίηση της

προμήθειας «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση των

παιδικών χαρών του Δήμου Ελασσόνας». Εισηγητής Δ. Κουρομπίνας.

Previous ArticleNext Article