Ελασσόνα

Συγκροτήθηκε σε σώμα η ΔΗΜ.Τ.Ο Ν.Δ. Ελασσόνας

Πραγματοποιήθηκε η 1η Συνεδρίαση της ΔΗΜ.ΤΟ  Ελασσόνας, όπου σύμφωνα με τον Κανονισμό Πανελλαδικής Οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας ανέθεσε στα αιρετά μέλη τους παρακάτω τομείς ευθύνης:

Πρόεδρος: Θωμάς Κίτσης

Αντιπρόεδρος  : Γιώργος Γιαννούλας

Αντιπρόεδρος (προαιρετικά)  : Χρήστος Βαλιώτης

Γραμματέας: Δημήτρης Τιβικέλης

Ταμίας: Γιώργος Παπαευθυμίου

Υπεύθυνοι εκλογικής Ετοιμότητας: Αλκιβιάδης Μπέγκας

Υπεύθυνος στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας: Γιώργος Υφαντίφδης

Υπεύθυνος Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Θεοφάνης Γαλάνης

Υπεύθυνοι παραγωγικών και επιστημονικών φορέων:Θωμάς Μπαλογιάννης

 Υπεύθυνη γυναικείων θεμάτων: Μαρία Τσάρα

Previous ArticleNext Article