Χωρίς κατηγορία

Στο «κυτίο παραπόνων» της Elassonanews…

Για εικόνες εγκατάλειψης στο χώρο της λαϊκής αγοράς Ελασσόνας  κάνει λόγο μικροπωλητής  με την επισήμανση οι αρμόδιοι να φροντίσουν για την καθαριότητα.  Οι φωτογραφίες που μας έστειλε είναι από την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου.

Previous ArticleNext Article