Λάρισα

Στους Γόννους παρουσίασε τις δράσεις για την υλοποίηση της Αγροτικής Πολιτικής η Θ. Κάλλα

Στους Γόννους βρέθηκε και παρουσίασε τις δράσεις για την υλοποίηση της Αγροτικής Πολιτικής η υποψήφια βουλευτής της Ν.Δ. Θεοδώρα Κάλλα, όπουτόνισε αναλυτικά:
• Για τους αγρότες ο εισαγωγικός συντελεστής του φόρου εισοδήματος θα μειωθεί από το 22% στο 9%, με τη διατήρηση του αφορολογήτου και με επιπλέον αφορολόγητο 1.000 ευρώ για κάθε παιδί
• Μειώνουμε το φόρο των επιχειρήσεων, από το 28% στο 20%, σε δύο χρόνια
• Μειώνουμε τη φορολογία στα μερίσματα από το 10% στο 5%
• Μειώνουμε τον ΕΝΦΙΑ κατά 30% σε δυο χρόνια
• Μείωση του ΦΠΑ με καθιέρωση δύο συντελεστών 11% και 22%, από 13% και 24% σήμερα
• Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών από 20% στο 15%, σε μία τετραετία
• Φορολόγηση των αγροτικών συλλογικών σχημάτων με συντελεστή 10%
• Νέο θεσμικό πλαίσιο για τους συνεταιρισμούς
• Ολοκληρώνουμε την κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο κρασί
• Για τις παράνομες ελληνοποιήσεις δεσμευόμαστε για καθεστώς πλήρων και αποτελεσματικών ελέγχων
• Απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης των σταυλικών εκμεταλλεύσεων
• Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στην Ελληνική ορεινή κτηνοτροφία αιγοπροβάτων
• Καθιερώνουμε τακτικό διάλογο με τις διεπαγγελματικές οργανώσεις των παραγωγών
• Δημιουργούμε Εθνικό Αγροτικό Επιμελητήριο κατά τα πρότυπα της Γαλλίας
• Διεκδίκηση την επόμενη μέρα σταθερών πόρων για τους Έλληνες αγρότες και κτηνοτρόφους από τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική
• Αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων εργαλείων για επαρκή χρηματοδότηση του αγροτικού τομέα (ΠΑΑ, αναπτυξιακός νόμος)
• Στοχευμένη χρήση των κονδυλίων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.
• Ενεργοποίηση της συμφωνίας μεταξύ της DG AGRI και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για τη δημιουργία εγγυητικών κεφαλαίων για την αγροτική παραγωγή
• Ίδρυση ενιαίας αδειοδοτικής αρχής σε επίπεδο υφυπουργού, ώστε, όταν υπάρχουν καθυστερήσεις, να έχει τη δυνατότητα αυτή η αρχή να αδειοδοτεί τις επενδύσεις
• Ολοκληρώνουμε τον χωροταξικό σχεδιασμό και τη διαδικασία καθορισμού χρήσεων γης ανά περιοχή
• Επικαιροποίηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ και υιοθέτηση αποτελεσματικών διοικητικών διαδικασιών
• Προωθούμε την παρουσία του ιδιωτικού ασφαλιστικού τομέα στην υπηρεσία του αγρότη για την κάλυψη των ζημιών στους παραγωγούς
• Για την εξισωτική αποζημίωση επαναφορά των ουσιαστικών κριτηρίων επιλογής των πραγματικών δικαιούχων κτηνοτρόφων
• Για τους νέους αγρότες η πολιτική μας είναι η ουσιαστική ενίσχυση των νέων αγροτών, στη βάση μακροπρόθεσμων πολιτικών αναζωογόνησης του αγροτικού μας πληθυσμού
• Προωθούμε ένα νέο σήμα ιδιαίτερων προϊόντων, που παράγονται σε οικολογικά ευαίσθητες περιοχές της χώρας μας
• Ανάληψη συγκεκριμένων πρωτοβουλιών και δεσμεύσεων για την προστασία των μακεδονικών προϊόντων από τις επιβλαβείς επιπτώσεις της Συμφωνίας των Πρεσπών
• Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων αποκτά νέα δομή ώστε να έχει επιτελικό ρόλο.

Previous ArticleNext Article