Λάρισα

Στη Λάρισα ο γενικός γραμματέας Δια Βίου Μάθησης

Δημόσια διαβούλευση με θέμα «Νεολαία ’17- ’27 Πλαίσιο Στρατηγικής και Δράσεων για την Ενδυνάμωση των Νέων» πραγματοποιείται την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2018, στις  5:00μ.μ. στο Δημοτικό Θέατρο ΟΥΗΛ.
Στη συνάντηση θα παραστεί Ο Γενικός Γραμματέας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς κ. Παυσανίας Παπαγεωργίου, καθώς και συνεργάτες του. Το πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης «Νεολαία ’17- ’27: Πλαίσιο Στρατηγικής και Δράσεων για την ενδυνάμωση των Νέων», είναι ένα κείμενο που θα προετοιμαστεί και θα συνδιαμορφωθεί, από την αρχή μέχρι το τελικό στάδιο της επίσημης υιοθέτησής του, με την έμπρακτη συμμετοχή των νέων – τις συγκροτημένες ή άτυπες μορφές έκφρασής τους – και όλων των εμπλεκόμενων φορέων από το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και την Κοινωνία Πολιτών, στη βάση της φιλοσοφίας «από τους νέους, με τους νέους, για τους νέους». Σκοπός αυτών των δια ζώσης διαβουλεύσεων είναι να δοθεί η δυνατότητα σε όσους επιθυμούν, νέους και νέες αλλά και όσους συνεργάζονται με αυτούς ή εργάζονται γι’ αυτούς, να καταθέσουν τις απόψεις τους και τα σχόλιά τους στο κείμενο της προνομοθετικής δημόσιας διαβούλευσης.  Οι στόχοι στους οποίους έχει βασιστεί το κείμενο της Στρατηγικής είναι οι εξής:
–    Προαγωγή της αυτονομίας και ανεξαρτησίας των νέων και διευκόλυνση της μετάβασης στην ενήλικη ζωή.
–    Προσιτή και ποιοτική εκπαίδευση- Κατάρτιση- Μαθητεία.
–    Αξιοπρεπής Εργασία και Επιχειρηματικότητα των νέων.
–    Υγεία, Πρόνοια και Ευεξία.
–    Ενίσχυση της συμμετοχής των νέων στη δημοκρατική ζωή.
–    Μείωση ανισοτήτων μεταξύ των νέων.
–    Φιλική και ανοιχτή προς τους νέους κοινωνία.
Χαρακτήρας των δημόσιων δια ζώσης διαβουλεύσεων
Πρόκειται να δημιουργηθούν ομάδες εστίασης των 8 έως 10 ατόμων με σκοπό να διασφαλιστεί η εκπροσώπηση όσο το δυνατό περισσότερων εταίρων. Οι ομάδες εστίασης θα ηχογραφηθούν και θα αποτελέσουν υλικό προς επεξεργασία από την ομάδα διαμόρφωσης του πλαισίου. Τα δεδομένα που θα συγκεντρωθούν θα ληφθούν υπόψη στο υπό κατάρτιση  κείμενο που θα τεθεί, πριν την επίσημη υποβολή του στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, σε ανοικτή δημόσια διαβούλευση στο δικτυακό τόπο Opengov.gr, όπως προβλέπεται από τη σχετική διαδικασία.
Για τη διοργάνωση αυτών των τοπικών διαβουλεύσεων, απαιτείται τη συνεργασία με τους φορείς της πόλεις, τα πανεπιστημιακά και εκπαιδευτικά ιδρύματα, τους συλλόγους αλλά και οργανώσεις των νέων προκειμένου να συμμετάσχουν όσο το δυνατόν περισσότεροι εμπλεκόμενοι.
Για πληροφορίες στην Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Λαρισαίων.
Τηλ.2410-680205

Previous ArticleNext Article