Ελασσόνα

Προγραμματικές θέσεις και στρατηγικό σχεδιασμό παρουσίασε ο υποψήφιος δήμαρχος Δρ Κώστας Γ. Σαχινίδης

Τις προγραμματικές του θέσεις και τον στρατηγικό σχεδιασμό της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ «ΤΟ ΚΟΙΝΟΝ ΤΩΝ ΠΕΡΡΑΙΒΩΝ» παρουσίασε ο υποψήφιος

δήμαρχος Δρ Κώστας Γ. Σαχινίδης στις 30 Απριλίου, στο κοσμικό κέντρο «Φαντασία» στην Ελασσόνα.

Ειδικότερα  ο κ. Σαχινίδης τόνισε τα παρακάσω:

«Mέχρι σήμερα, οι Δήμοι της Ελλάδας ήταν δημαρχοκεντρικοί και τους διέκρινε μια εσωστρέφεια των δημοτικών αρχών, η οποία οδήγησε τους δήμους στην κομματική τους εξάρτηση και μετέβαλε τους δημάρχους σε διαχειριστές εσόδων. Οι περισσότεροι δήμαρχοι, σε όλη τη διάρκεια της θητείας τους φρόντιζαν να εξασφαλίσουν την επανεκλογή τους για την επόμενη τετραετία και γι’ αυτό επιδίδονταν στα ρουσφέτια και στην εξυπηρέτηση των «ημετέρων» παραμελώντας όλους τους υπόλοιπους δημότες. Μάλιστα, πολλές φορές, προσπαθούσαν να γελοιοποιήσουν ή να εκμηδενίσουν ακόμη και εκείνους τους δημότες που ήθελαν να προσφέρουν αφιλοκερδώς κάποια αξιόλογη υπηρεσία στο Δήμο με τον φόβο μήπως αναδειχθούν οι άλλοι και χάσουν οι ίδιοι την εξουσία στις επόμενες εκλογές.

Με την νοοτροπία αυτή φανέρωσαν και την μεγάλη ανικανότητα που τους διέκρινε, όχι μόνο να διοικήσουν χρηστά το Δήμο αλλά και να μην μπορούν να εκμεταλλευτούν τα διάφορα αναπτυξιακά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία ανέρχονται περίπου σε 170. Όλα τα παραπάνω σκιαγραφούν την απερχόμενη δημοτική αρχή της Ελασσόνας και την πολιτική των διακρίσεων που ακολούθησε ο απερχόμενος δήμαρχος κ. Ν. Ευαγγέλου.                    

Όμως το όραμα της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ «ΤΟ ΚΟΙΝΟΝ ΤΩΝ ΠΕΡΡΑΙΒΩΝ» και του Υποψήφιου Δημάρχου Δρα ΚΩΣΤΑ Γ. ΣΑΧΙΝΙΔΗ είναι αποκλειστικά και μόνον για την ανάπτυξη και εξέλιξη του Δήμου Ελασσόνας χωρίς καμιά ιδιοτέλεια.

Το πρόγραμμα αυτό βασίζεται σε ένα μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχεδιασμό που συνδέεται με τον χαρακτήρα της περιοχής Ελασσόνας και είναι ενταγμένο στο ευρύτερο κοινωνικό-φυσικό-πολιτιστικό της περιβάλλον. Με το πρόγραμμά της η Κίνησή μας αποβλέπει στον εκσυγχρονισμό του Δήμου και στην αναμόρφωση των υπαρχόντων δομών ώστε να προχωρήσει ο Δήμος μας πολλά βήματα προς τα εμπρός και «να ξεκολλήσει από το τέλμα» που τον οδήγησαν οι προηγούμενες Δημοτικές Αρχές και πιο πολύ η απερχόμενη.

 Ο Στρατηγικός στόχος του συνδυασμού μας για ολόκληρη την περιοχή του Δήμου Ελασσόνα είναι η δημιουργία ενός δήμου του μέλλοντος, με εξωστρέφεια και με αξιοποίηση όλων εκείνων των χαρακτηριστικών εργαλείων, που θα εξασφαλίζουν την διαχρονικότητα και θα δημιουργούν μια χαρούμενη και ευχάριστη ζωή σε όλους τους δημότες που ζουν στην περιοχή αλλά και για την προσέλκυση τουριστών.

Βασικοί άξονες Ανάπτυξης και εξέλιξης:

Η εξαφάνιση των αξιόλογων βιομηχανικών και βιοτεχνικών μονάδων από την χώρα μας καθώς και η γενικότερη οικονομική κρίση προκάλεσε την αύξηση της ανεργίας και πλείστων άλλων κοινωνικών προβλημάτων. Παρόλα αυτά όμως στην χώρα μας παραμένουν δύο βασικοί άξονες Ανάπτυξης, ο γεωργοκτηνοτροφικός τομέας και ο τουριστικός.                                                                              

Στους τομείς αυτούς η περιοχή της Ελασσόνας έχει πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα που θα οδηγήσουν στην Ανάπτυξή της εφόσον εκσυγχρονισθούν οι αγροτικές καλλιέργειες και η κτηνοτροφία με παράλληλη ανάπτυξη του τουρισμού.

Το πρόγραμμα της Δημοτικής μας κίνησης είναι ένα Αναπτυξιακό Πρόγραμμα, με επιστημονικά κριτήρια, και προβλέπει τη δημιουργία νέων μεγάλων και μικρών έργων, όπως είναι:

– Ο εκσυγχρονισμός της πόλης της Ελασσόνας και των άλλων δημοτικών κοινοτήτων με ανάπλαση και αναμόρφωση των πλατειών, των δρόμων κ.λπ., όπου αυτό χρειάζεται, καθώς και η αναβάθμισή τους με δημιουργία χώρων πρασίνου και άλλων καλαίσθητων χώρων αναψυχής.

– Ορθολογική οικονομική διαχείριση του Δήμου, χωρίς μικροκομματικές διακρίσεις με ανάλογη κατανομή των κονδυλίων του προϋπολογισμού σε όλες τις κοινότητες, χωρίς διακρίσεις σε ημέτερους και μη, όπως γινόταν μέχρι σήμερα από τις κομματικές δημοτικές αρχές.

– Καλύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία της ΑΝΟΕΛ και καλύτερη αξιοποίηση των προγραμμάτων Leader, ώστε να επιτελεί πιο αποτελεσματικά τον αναπτυξιακό της ρόλο και να βρίσκεται πιο κοντά σε όλους τους δημότες ως σύμβουλος επιχειρήσεων. Η δημιουργία Επιτροπής επιστημόνων αφενός θα συμβάλλει στην καλύτερη και ορθολογικότερη διαχείριση των κονδυλίων και αφετέρου θα ενεργοποιήσει καλύτερα τον επιχειρηματικό κόσμο, μέσω του  Leader.

– Άμεση αξιοποίηση όλου του επιστημονικού και καλλιτεχνικού δυναμικού που κατάγεται από την περιοχή της Ελασσόνας και ζει ανά την Οικουμένη, επ’ ωφελεία του Δήμου και όλων των δημοτών. Η δημιουργία ειδικών επιστημονικών και άλλων επιτροπών θα βοηθήσει στον καλύτερο σχεδιασμό της δημοτικής πολιτικής σε όλα τα επίπεδα.

– Αξιοποίηση όλων των ευρωπαϊκών προγραμμάτων που προσφέρονται περιοδικά σε όλους τους Δήμους από τις διάφορες Υπηρεσίες (των Βρυξελλών, των διαφόρων Υπουργείων και της Περιφέρειας Θεσσαλίας). Μέχρι σήμερα η Ελασσόνα είναι η πιο υστερημένη στην απορρόφηση κονδυλίων, λόγω της ανικανότητας της απερχόμενης δημοτικής αρχής.

Επειδή μέχρι σήμερα, η απερχόμενη δημοτική αρχή δεν επέδειξε κανένα ενδιαφέρον για την ενίσχυση της απασχόλησης των δημοτών προτείνονται τα παρακάτω:

Στον αγροτικό τομέα:

– Να φροντίσει για παροχή Συμβουλευτικής υποστήριξης σε όλες τις παραγωγικές τάξεις της περιοχής μας (στους καπνοπαραγωγούς, στους κτηνοτρόφους, στους δενδροκαλλιεργητές κ.ά.) από ειδικούς επιστήμονες με τους οποίους θα έχει σταθερή συνεργασία ο Δήμος.

– Ενθάρρυνση και υποστήριξη των νέων και των άλλων ηλικιών για τη δημιουργία και λειτουργία νέων επαγγελματικών συνεταιρισμών (κυρίως γυναικείων κ.ά.) σε όλες τις δημοτικές κοινότητες, με διαρκή παρακολούθηση όλων των κοινοτικών προγραμμάτων που υπάρχουν κάθε φορά. Δυστυχώς η απερχόμενη δημοτική αρχή δεν έδειξε κανένα ενδιαφέρον για την αξιοποίηση των υπαρχόντων προγραμμάτων προς όφελος των αγροτοκτηνοτρόφων.

 – Ενθάρρυνση των νέων αγροτών για να δημιουργήσουν ατομικές επιχειρήσεις με βιολογική-οικολογική παραγωγή τοπικών προϊόντων (γεωργικά, κτηνοτροφικά, είδη διατροφής   είδη λαϊκής τέχνης κ.λπ.), μεταποίηση, τυποποίηση και διάθεση.

– Δημιουργία νέων μικροφραγμάτων νερού και αξιοποίηση όλων των υδάτινων πόρων για τις ανάγκες των αγροτών. Δυστυχώς και στο πρόβλημα της αντιμετώπισης της ξηρασίας λόγω της παρατεταμένης λειψυδρίας, η απερχόμενη δημοτική αρχή δεν έδειξε κανένα ενδιαφέρον για την αξιοποίηση των υπαρχόντων υδάτινων πόρων. Ιδιαίτερα η ολοκλήρωση του Φράγματος Αγιονερίου είναι αναγκαία για να αναπτυχθούν δυναμικές γεωργικές καλλιέργειες.

– Μείωση των δημοτικών τελών στο νερό και στο  ηλεκτρικό ρεύμα που χρησιμοποιούν οι αγρότες στις καλλιέργειές τους. Ιδιαίτερα χρειάζεται να γίνει πραγματική μείωση του νερού κατά 50%, όπως είχε υποσχεθεί αλλά δεν το έπραξε ποτέ η απερχόμενη δημοτική αρχή κοροϊδεύοντας και πάλι τους δημότες. Επίσης, είναι αναγκαία η εφαρμογή του νέου νόμου για την άρση της προηγούμενης αύξησης του νερού κατά 80%, όπως έπραξαν πολλοί δήμοι της Ελλάδας.

– Τακτική συντήρηση των αγροτικών δρόμων για την ασφαλή και άνετη πρόσβαση στα χωράφια και τις άλλες καλλιεργητικές μονάδες των αγροτών ώστε να μην υπάρχουν λακκούβες όπου καταστρέφονται τα αυτοκίνητα των αγροτών. Και στο σημείο αυτό η απερχόμενη δημοτική αρχή άσκησε εγκληματική πολιτική διακρίσεων σε ευνοούμενους <<ημέτερους>> και μη.

Τα μικροέργα αυτά της συντήρησης των δρόμων είναι καθήκον και υποχρέωση του Δήμου και δεν πρέπει να γίνονται μόνο στις παραμονές εκλογών αλλά είναι αναγκαία να εκτελούνται σταθερά σε όλο τον χρόνο όταν και όπου χρειάζεται, χωρίς κομματικές ή άλλες διακρίσεις και για όλους τους αγρότες. Για το λόγο αυτό εναι αναγκαία η δημιουργία και λειτουργία μόνιμων μηχανοστασίων με όλα τα απαιτούμενα μηχανήματα σε κάθε δημοτική ενότητα.

Στον κτηνοτροφικό τομέα προγραμματίζουμε τα παρακάτω:

– Συμβουλευτική υποστήριξη σε όλες τις παραγωγικές κτηνοτροφικές μονάδες και όλους τους κτηνοτρόφους της περιοχής μας από ειδικούς επιστήμονες, σε συνεργασία με τους υπάρχοντες συνεταιρισμούς.

– Τακτική συντήρηση των κτηνοτροφικών δρόμων για την ασφαλή και άνετη πρόσβαση σε όλες τις κτηνοτροφικές μονάδες, δεδομένου ότι σε όλη την θητεία της απερχόμενης δημοτικής αρχής παρατηρήθηκαν έντονες διακρίσεις σε ευνοούμενους ΄΄ημέτερους΄΄κτηνοτρόφους και μη. Στην άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες βελτίωσης των δρόμων θα βοηθήσει καλύτερα η δημιουργία μόνιμων μηχανοστασίων με όλα τα απαιτούμενα μηχανήματα σε κάθε δημοτική ενότητα.

– Δημιουργία μικροφραγμάτων προς χρήση όλων των υδάτινων πόρων με τα μηχανήματα του Δήμου, για τις ανάγκες των κτηνοτρόφων, αξιοποιώντας το τοπικό επιστημονικό δυναμικό για τις σχετικές μελέτες και τα κοινοτικά προγράμματα χρηματοδότησης.

Για την πόλη της Ελασσόνας:

Ιδιαίτερα για την πόλη της Ελασσόνας προτείνουμε την αλλαγή της πόλης με επιλογές υλικών και εικόνων που προσφέρονται, όπως είναι:

– Αναμόρφωση του κέντρου της Ελασσόνας για να προσελκύει την παρατεταμένη παραμονή των διερχομένων και των άλλων τουριστών, σε συνεργασία με τους Φορείς και τους πολίτες. Επιτέλους να δημιουργηθεί κάποτε το Κέντρο προβολής του Ολύμπου και των άλλων πολιτισμικών-τουριστικών πόρων της περιοχής Ελασσόνας, το οποίο αν και εξαγγέλθηκε πολλές φορές από τους προηγούμενους δημάρχους, ωστόσο δεν έγινε ποτέ.

– Αξιοποίηση του κεντρικού καφενείου της πλατείας της Ελασσόνας ως τουριστικού και εκθεσιακού κέντρου με έργα των ντόπιων καλλιτεχνών και Έκθεση των τοπικών προϊόντων.

– Αναμόρφωση της κεντρικής οδού της Αγοράς ώστε η τοπική αγορά να γίνει πιο ελκυστική και να αποκτήσει  μεγαλύτερη οικονομική βιωσιμότητα και ανάπτυξη για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τα τόσα συσσωρευμένα προβλήματά της. Ο δρόμος αυτός και τα καταστήματα χρειάζονται μια  περιβαλλοντική ανάπλαση, με μια νέα εμφάνιση και μια νέα αισθητική ώστε να λειτουργεί ταυτόχρονα ως χώρος αγοράς και ως χώρος περιπάτου των δημοτών και των τουριστών. Είναι άκρως αναγκαίο να αλλάξει εντελώς η σημερινή όψη της ασχήμιας και να εκσυγχρονισθεί η πόλη.

– Άμεση υλοποίηση των υπαρχουσών μελετών για την ολοκλήρωση της περιφερειακής οδού σύμφωνα με τον αναδασμό και το σχέδιο πόλης. Επίσης πρέπει να ενταθεί ο αγώνας για τη διάνοιξη της παρακαμπτήριας οδού Λάρισας-Κοζάνης.

– Εκσυγχρονισμός της Βιβλιοθήκης της Ελασσόνας και βελτίωση της λειτουργικότητάς της.

– Συνεργασία με όλους τους Επαγγελματικούς Φορείς

– Αξιοποίηση του ποταμού Ελασσονίτη ως χώρου αναψυχής καθώς και ανάδειξη του ιστορικού Τιταρήσιου ποταμού με δημιουργία ευχάριστων χώρων αναψυχής και αισθητικής.

– Δημιουργία χώρων συνάντησης, ψυχαγωγίας και προβληματισμού της νεολαίας στην Ελασσόνα και σε όλες τις δημοτικές κοινότητες, αξιοποιώντας υπάρχοντες χώρους.

– Δημιουργία χώρων συνάντησης και ψυχαγωγίας για την τρίτη ηλικία στην Ελασσόνα και σε όλες τις δημοτικές κοινότητες, αξιοποιώντας υπάρχοντες χώρους.

– Σταθερή φροντίδα και αλληλεγγύη στα άτομα με ειδικές ανάγκες.

– Ενθάρρυνση του Εθελοντισμού στην Ελασσόνα και σε όλες τις δημοτικές κοινότητες.

– Δημιουργία Κήπου ηρώων ώστε να αναδεικνύονται καλύτερα τα ιστορικά πρόσωπα και γεγονότα της περιοχής με περιληπτικές ενημερωτικές πινακίδες για τους ντόπιους και τους τουρίστες.

Για τις δημοτικές Κοινότητες

Είναι καιρός να σταματήσει επιτέλους η πλήρης εγκατάλειψη των χωριών και να παρέχονται ισότιμα όλες οι υπηρεσίες του Δήμου. Ακόμη πρέπει να σταματήσει η ανασταλτικότητα και αναποφασιστικότητα της προηγούμενης δημοτικής αρχής και να προχωρήσουμε στην υλοποίηση των ιδιαίτερων μελετών που υπάρχουν για διάφορα έργα στις δημοτικές κοινότητες, σύμφωνα με τις ανάγκες τους.

– Δημιουργία μικροφραγμάτων νερού για τις δενδροκαλλιέργειες στην ευρύτερη περιοχή Σαρανταπόρου και αλλού.

– Τακτική συντήρηση των εσωτερικών δρόμων.

-Τακτική καθαριότητα των δημόσιων χώρων και των χωματερών που υπάρχουν.

– Αντίσταση σε κάθε μορφή εκμετάλλευσης των κοιτασμάτων λιγνίτη Δομενίκου-Αμουρίου.

– Απομάκρυνση του πεδίου βολής από την περιοχή της Κρανιάς. Ήδη έχουν σημειωθεί δεκάδες θανάτων από καρκίνο που προκαλούν οι ρίψεις οβίδων κ.ά. στρατιωτικών υλικών. Επίσης, είναι άμεση ανάγκη να εξετασθεί η επικινδυνότητα της παρουσίας της ΠΑΠ στην περιοχή της Ελασσόνας.

– Δημιουργία νέων αποκεντρωμένων πολιτιστικών θεσμών και ενίσχυση βελτίωση των ήδη υπαρχόντων (γιορτή φέτας, γιορτή καπνού, γιορτή κτηνοτρόφων, γιορτή αμυγδάλου κ.ά.). 

Στον τομέα της Παιδείας:

Στον τομέα της Παιδείας ο Δήμος πρέπει να ενσκήψει περισσότερο στα τεράστια προβλήματα του Σχολείου. Το κάθε Σχολείο μπορεί να γίνει δημιουργικός χώρος Πολιτισμού και Παιδείας με την αγαστή συνεργασία του Δήμου, των μαθητών, των γονέων και του εκπαιδευτικού προσωπικού αλλά και με αύξηση των δαπανών από την Πολιτεία. Παράλληλα, πρέπει να υπερασπίζει με κάθε τρόπο το ανθρώπινο κοινωνικό δικαίωμα της παροχής δημόσιας δωρεάν εκπαίδευσης, ισότιμα σε όλους, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς, με στόχο την ανάπτυξη της προσωπικότητας του μαθητή.

– Στον τομέα του Αθλητισμού χρειάζεται ένας καλύτερος σχεδιασμός και προγραμματισμός ώστε να αναπτυχθεί περισσότερο ο μαζικός αθλητισμός με τη δημιουργία αγώνων σε διάφορα αθλήματα. Επίσης, χρειάζεται να ενισχυθούν οι αθλητικές υποδομές με τη δημιουργία κολυμβητηρίου στην Ελασσόνα και άλλων αθλητικών υποδομών, αξιοποιώντας καλύτερα το υπάρχον μεγάλο αθλητικό δυναμικό που διαρκώς διακρίνεται σε πανελλήνιους και διεθνείς αγώνες.

Στον τομέα του Πολιτισμού:

 Είναι αναγκαία η αξιοποίηση των πολιτισμικών πόρων της περιοχής Ελασσόνας, δεδομένου ότι ο πολιτισμικός πλούτος της περιοχής και η πολιτιστική ανάπτυξή της μπορεί να συμπορεύεται με την οικονομική ανάπτυξη της περιφέρειας, γεγονός το οποίο είναι ελπιδοφόρο για την γενική τοπική ανάπτυξη και γενικά για την περιφερειακή ανάπτυξη.

Ο μεγαλύτερος πλούτος της περιοχής Ελασσόνας, όπως και όλης της Ελλάδας, είναι ο πολιτισμός της, ο οποίος μπορεί να αποτελέσει πόρο προς αξιοποίηση, για την αναζωογόνηση της τοπικής κοινωνίας και των γύρω περιοχών. Από την αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, η περιοχή μπορεί να αποκομίσει ποικίλες ωφέλειες κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές κ.ά.

Με την ανάδειξη των ιδιαίτερων πολιτισμικών πόρων της περιοχής και των περιβαλλοντικών της χαρακτηριστικών μπορούν να βοηθηθούν, σε ένα βαθμό, αρκετοί νέοι ώστε να στραφούν σε νέες επαγγελματικές δράσεις, οι οποίες θα τονώσουν το πρόβλημα της ανεργίας, που αντιμετωπίζουν, και να έχουν ένα πολλαπλασιαστικό όφελος με τη δημιουργία ατομικών και κοινωνικών επιχειρήσεων σε σχέση με τον πολιτισμό.                                                                                

Ακόμη χρειάζεται καλύτερη και συστηματικότερη προβολή της ντόπιας καλλιτεχνικής δημιουργίας. Παράλληλα, στις εκδηλώσεις των Συλλόγων μπορούν να προωθούνται τα τοπικά προϊόντα με διοργάνωση μεγάλων ή μικρών εκθέσεων εξασφαλίζοντας έτσι νέες θέσεις εργασίας και προώθηση της τοπικής παραγωγής.

Γενικότερα, στον τομέα του Πολιτισμού, χρειάζεται αξιοποίηση της πνευματικής και πολιτιστικής παράδοσης και της κάθε πρωτότυπης και δημιουργικής ιδέας που μπορεί να ωφελεί το σύνολο των δημοτών.

Είναι ανάγκη να δοθούν κίνητρα σε ελληνικούς και ξένους ερευνητικούς φορείς (κυρίως Πανεπιστήμια), ώστε να αποκτήσουν ενδιαφέρον για την εμφάνιση όλων των αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής Ελασσόνας με νέες ανασκαφές, για την πλήρη ανάδειξη της μεγάλης ιστορικής κληρονομιάς των προγόνων μας.

Επίσης, χρειάζεται μια ολοκληρωμένη διαχείριση των πολιτιστικών εκδηλώσεων και πιο ουσιαστική στήριξη των Πολιτιστικών και Αθλητικών Συλλόγων (συμβουλευτική, υλική και οικονομική). Είναι υποχρέωση της κάθε δημοτικής αρχής από το νόμο να διαθέτει το προβλεπόμενο ποσοστό 2% του Προϋπολογισμού αποκλειστικά για τον Πολιτισμό και όχι για άλλους σκοπούς, όπως γίνεται μέχρι σήμερα.

Η ανάδειξη της ιστορικότητας της ευρύτερης περιοχής του Δήμου, με προβολή των αντιπροσωπευτικών μνημείων, κτηρίων και κτισμάτων (γεφύρια κ.ά.) και κυρίως, των ιστορικών χώρων και των αρχαιοτήτων της περιοχής Ελασσόνας. Ακόμη χρειάζεται η ανάδειξη ιστορικών προσώπων και γεγονότων σε κεντρικά σημεία της πόλης με δημιουργία του Κήπου των ηρώων, με ιστορικές πινακίδες στους δρόμους αλλά και με την αναπαραγωγή αντιγράφων των τοπικών ιστορικών στοιχείων, καρτών, διαφημιστικών φυλλαδίων κ.λπ.

Για το περιβάλλον:

Χρειάζεται να ληφθούν δραστικά μέτρα, όπως:

1.Δημιουργία Μονάδας Διαχείρισης των τυροκομικών αποβλήτων ώστε τα λύματα αυτά, αντί να είναι επιβαρυντικά στο περιβάλλον και να είναι επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία των κατοίκων της Ποταμιάς, να καταστούν κερδοφόρα για όλους, για τις επιχειρήσεις και για το Δήμο, σε συνεργασία με τους άμεσα εμπλεκόμενους.

                                                                                                                       2. Διάθεση του προσωπικού καθαριότητας περιοδικά σε όλα τα χωριά. Να σταματήσει επιτέλους η πλήρης εγκατάλειψη των χωριών και να παρέχονται όλες οι υπηρεσίες του Δήμου.                                                                                    

4. Άμεσος καθαρισμός των φρεατίων όμβριων υδάτων επειδή κινδυνεύουν να καταστούν εστίες μόλυνσης και επειδή κινδυνεύουν να μην λειτουργούν οπότε θα χρειασθούν νέα έργα και νέες δαπάνες.                                                    

5. Προγραμματισμός για δημιουργία αποχετευτικών έργων, όπου χρειάζεται.

 6. Ανάπλαση του ορεινού όγκου στο Κετραμάνι για πολλές και ιδιαίτερες χρήσεις και, κυρίως, για αναψυχή.                      

Στον τομέα της τουριστικής ανάπτυξης:

Στον τομέα της τουριστικής ανάπτυξης χρειάζεται προβολή των αρχαιολογικών και βυζαντινών μνημείων όλης της περιοχής. Η καλύτερη ανάδειξή τους θα βοηθήσει να αναπτυχθούν και ορισμένα άλλα δημιουργικά πολιτιστικά και τουριστικά επαγγέλματα. Είναι ανάγκη να αρχίσουν και οργανωμένες επισκέψεις στους αρχαιολογικούς χώρους της ΠερραιβικήςΤριπολίτιδας και τους παραολύμπιους παραδοσιακούς οικισμούς σε επαγγελματική βάση, ώστε να αναδειχθούν περισσότερο στο ευρύ κοινό της περιοχής αλλά κυρίως σε τουρίστες

Ανάδειξη και αξιοποίηση του Δυτικού Ολύμπου

 Ο Δήμος Ελασσόνας μαζί με τους άλλους παρολύμπιους δήμους πρέπει να αναλάβουν πρωτοβουλίες για την ανάδειξη του Ολύμπου από την UNESCO ως μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς και να δημιουργηθεί ένα Κέντρο Μυθολογίας στους πρόποδες του θεσσαλικού Ολύμπου.Αν και η δημιουργία του Κέντρου αυτού έχει  αναγγελθεί από τους τρεις τελευταίους δημάρχους, ωστόσο μέχρι σήμερα δεν έγινε ούτε ένα ελάχιστο έργο στην κατεύθυνση της υλοποίησης της ανάδειξης του Ολύμπου.

Για την αξιοποίηση όλων των συγκριτικών πλεονεκτημάτων που παρουσιάζει η περιοχή του Ολύμπου χρειάζεται ειδικός σχεδιασμός δραστηριοτήτων, που να μπορούν να δημιουργήσουν  προϋποθέσεις Ανάπτυξης, ώστε να αναδειχθεί, με συστηματικό τρόπο, η οικολογική, ιστορική, πολιτισμική και κοινωνικοοικονομική διάσταση του Ολύμπου, προς όφελος των τοπικών κοινωνιών, χωρίς να βλάπτεται το περιβάλλον και η ιστορία του.

Ειδικότερα, μπορούν να δημιουργηθούν, αρχικά, υποτυπώδεις τουριστικές εγκαταστάσεις αναψυχής (περίπτερα, βρύσες, κιόσκια κ.ά.) σε πολλά σημεία της περιοχής Ελασσόνας, που έχουν την καλύτερη θέα του Ολύμπου, όπως  στον Αμάρμπεη, στο Σαραντάπορο, στη Μηλέα, στο Λιβάδι, στη Φαρμάκη, στην Κοκκινόγη, στο Φλάμπουρο, στον Κοκκινοπλό, στο Πύθιο, στα Καλύβια, στην Ολυμπιάδα, στο Σπαρμό, στην Κρυόβρυση, στη Σκαμνιά, στην Καρυά, στα Αραδοσίβια κ.α. Επίσης, σε πολλά σημεία του <<φαλακρού>> Ολύμπου μπορούν να γίνουν δενδροφυτεύσεις σε συνεργασία με τη Δασική Υπηρεσία και με εθελοντικά τμήματα.

-Ανάδειξη του Χιονοδρομικού κέντρου, με άμεση αποδέσμευσή του από το ΚΕΟΑΧ και απελευθέρωση ή διακριτικό διαχωρισμό του δρόμου ώστε να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση, χωρίς κανένα  στρατιωτικό έλεγχο. Δεν νοείται τουριστική ανάπτυξη του Ολύμπου με στρατιωτικές μπάρες και άλλες απαγορεύσεις.

– Να καθιερωθούν  εθνικοί  και διεθνείς χιονοδρομικοί αγώνες με διοργανωτές το Δήμο Ελασσόνας και τους Χιονοδρομικούς Ορειβατικούς Συλλόγους της περιοχής.

– Να γίνει αξιοποίηση της βιοποικιλότητας της χλωρίδας γύρω από το ορεινό συγκρότημα του Ολύμπου αλλά και του Τιτάρου, των Καμβουνίων και των Αντιχασίων, όπου μπορούν να γίνουν διάφορες καλλιέργειες (δενδροκαλλιέργειες κ.ά.).

Υπάρχουν διάφορα είδη αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών καθώς και άγρια βότανα, που θα μπορούσαν να αναπτυχθούν περισσότερο στις παραολύμπιες περιοχές από νέους καλλιεργητές με την ενθάρρυνση του Δήμου και με σωστή ενημέρωση και σωστή οργάνωση της παραγωγής,   αξιοποιώντας τα διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα που πολλά από αυτά παραμένουν ανεκμετάλλευτα.

– Να διοργανώνονται αθλητικοί αγώνες στις παραολύμπιες περιοχές με βάση τους αρχαίους αγώνες (Πύθεια κ.λπ.) και τα αρχαία αγωνίσματα με τη συνεργασία του Δήμου και των τοπικών αθλητικών και πολιτιστικών Συλλόγων.

Γενικότερα ο Δήμος Ελασσόνας χρειάζεται να ξεφύγει από την ενδοστρέφεια που τον χαρακτηρίζει, μέχρι τώρα, και να κάνει ένα μεγάλο άνοιγμα στην Ελληνική και διεθνή κοινωνία. Για το σκοπό αυτό ο Δήμος πρέπει να πρωτοστατεί και να διοργανώνει, σε συνεργασία με άλλους φορείς, διάφορες εκθέσεις τοπικών αγροτικών, κτηνοτροφικών και πολιτιστικών προϊόντων, τόσο  σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, ώστε τα προϊόντα μας να γίνουν ευρύτερα γνωστά στην εθνική αγορά αλλά και στις διεθνείς αγορές.

Είναι καιρός πια να ανοίξουμε τις πόρτες του Δήμου στον κόσμο, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, επειδή τα προϊόντα της περιοχής μας, ως προϊόντα ΠΟΠ (φέτα Ελασσόνας, Αρνάκι- Κατσικάκι Ελασσόνας), είναι μοναδικά γιατί υπερτερούν ποιοτικά έναντι όλων των άλλων και γι’αυτό είναι και περιζήτητα. Το μόνο που χρειάζεται είναι η σωστή προβολή τους και σ’αυτό ο Δήμος μπορεί και πρέπει να έχει πρωτοπόρο ρόλο.

Η πραγματοποίηση όλων ή μέρους των παραπάνω προτάσεων θα ζωντανέψει το Δήμο Ελασσόνας, θα δώσει μια νέα πνοή και θα δημιουργήσει εκείνες τις προϋποθέσεις Ανάπτυξης ώστε να σταματήσει η εγκατάλειψη και η φυγή των νέων από τον τόπο τους, και επιπλέον θα δημιουργήσει κίνητρα για την επιστροφή στις ρίζες των άλλων μεταναστών που ήδη βρίσκονται εκτός των ορίων του Δήμου, όπως συνέβη και σε άλλους Δήμους της χώρας.

Για να σταματήσει ο πολιτικός, οικονομικός και κοινωνικός μαρασμός στο Δήμο μας χρειάζεται όλοι μας να φροντίσουμε για ένα ανεβασμένο επίπεδο ζωής με σωστές δημοτικές υπηρεσίες, με μείωση της ανεργίας και με ανάπτυξη ποιοτικών δράσεων. Μόνο έτσι  θα μπορέσουμε να συγκρατήσουμε τους νέους στον τόπο μας και να σταματήσει η εσωτερική και εξωτερική μετανάστευση.

Για να πραγματοποιηθούν όλες αυτές οι προτάσεις χρειάζεται ο Δήμος Ελασσόνας να αλλάξει δημοτικές αρχές και να διεκδικήσει πιο αποτελεσματικά μεγαλύτερο μερίδιο από το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επίσης, χρειάζεται ενεργό συμμετοχή όλων των δημοτών στο δημοτικό έργο και στα κοινά ώστε να έχουμε ενεργούς πολίτες, ενώ σήμερα είναι πλήρως απαξιωμένοι από την απερχόμενη δημοτική αρχή που τους αντιμετωπίζει με την γνωστή αλαζονεία της εξουσίας. Το Δημαρχείο πρέπει να είναι ανοιχτό, αδιάκριτα, σε όλους τους δημότες, όχι μόνο στους <<ημετέρους>> κομματικούς και άλλους φίλους. Κυρίως όμως, ο τόπος μας χρειάζεται και μια άλλη κεντρική πολιτική που να είναι κοντά στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και κοντά στο λαό και τις ανάγκες του.                          

Για την επίτευξη όλων αυτών προτείνουμε τη δημιουργία στρατηγικών ομάδων, οι οποίες μπορούν να επεξεργαστούν και να αναδείξουν καλύτερα τους στρατηγικούς στόχους.

Ας κάνουμε όλοι ένα βήμα μπροστά για τον εκσυγχρονισμό και την αναμόρφωση του Δήμου Ελασσόνας για τη δημιουργία νέων μεγάλων έργων για την οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη.

Ελπίζουμε ότι οι δημότες Ελασσόνας που καλούνται να ψηφίσουν στις επερχόμενες δημοτικές εκλογές θα καταδικάσουν και με την ψήφο τους τις αποτυχημένες δημοτικές αρχές και θα αξιολογήσουν σωστά και αντικειμενικά τις νέες δυνάμεις που εγγυώνται τη λύση όλων των προβλημάτων, ενεργοποιώντας όλους τους δημότες με γενικές Συνελεύσεις και συνοικιακά συμβούλια  και όχι με  τυπικές διαβουλεύσεις που δεν αποφέρουν κανένα αποτέλεσμα.

Η Δημοτική Κίνηση Ελασσόνας «ΤΟ ΚΟΙΝΟΝ ΤΩΝ ΠΕΡΡΑΙΒΩΝ» είναι η μόνη ανεξάρτητη και αδέσμευτη δύναμη που θα αγωνισθεί για την υλοποίηση του στρατηγικού της προγράμματος, πέρα από οποιαδήποτε κομματικά ή άλλα διαπλεκόμενα συμφέροντα, για την ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ».

Previous ArticleNext Article