Ελασσόνα

Πραγματοποιήθηκε στην Ελασσόνα η Β΄ Ἐπιμορφωτική Συνάντηση Στελεχών του Κατηχητικού έργου

Μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἐλασσῶνος κ.κ. Χαρίτωνος καὶ τὴν μέριμνα τοῦ Γραφεῖου Νεότητος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως διοργανώθηκε καὶ φιλοξενήθηκε στὴν Ἐλασσόνα ἡ Β΄ Ἐπιμορφωτική Συνάντηση Στελεχῶν τοῦ Κατηχητικοῦ ἔργου τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων: Λαρίσης, Φλωρίνης, Γρεβενῶν, Σταγῶν, Σιατίστης, Κερκύρας, Λευκάδος, Κίτρους, Κοζάνης καὶ Καστορίας. Πρόκειται  γιὰ μία εὐκαιρία σὲ ὅσους διακονοῦν στὸ Κατηχητικὸ ἔργο νὰ ἐπιμορφωθοῦν περαιτέρω, νὰ συζητήσουν ἐλεύθερα καὶ ἀδελφικὰ τὰ προβλήματα ποὺ προκύπτουν, νὰ ἐμπνευστοῦν καὶ νὰ μοιραστοῦν ἰδέες, δράσεις καὶ ὁράματα.

Τὸν Ἁγιασμὸ τῆς Ἡμερίδος τέλεσε ὁ ἀμφιτρύων Μητροπολίτης, ὁ ὁποῖος καλωσόρισε τοὺς ἐκπροσώπους τῶν κατὰ τόπους Ἱ. Μητροπόλεων καὶ μοιράστηκε τοὺς προβληματισμοὺς Του ἀναφορικὰ μὲ τὴν Κατήχηση σήμερα. Ἔπειτα συγκροτήθηκαν οἱ τρεῖς ὁμάδες ἐργαστηρίων: ἡ 1η μὲ ὑπεύθυνο τὸν π. Ἰωαννίκιο Ζαμπέλη καὶ θέμα: «Ἀπό τὸ μάθημα στὴν Κοινωνία τῶν προσώπων». Ἡ 2η μὲ τὸν π. Θεωνᾶ Ἀθανασιάδη καὶ θέμα: «Δίνοντας Πνοή καὶ ζωντάνια στὶς συναντήσεις μας» Ἡ 3η  μὲ τὸν π. Χρῆστο Κούρτη καὶ θέμα: «Ἀνοίγοντας πανιά στὸν κόσμο: ΜΜΕ & Κατήχηση».

Μετὰ τὰ ἐργαστήρια ἐπακολούθησε ἡ ὁλομέλεια ὅπου ἔγινε μιὰ σύντομη ἀνασκόπιση τῶν τριῶν θεματικῶν. Ἐπακολούθησε ἡ παρουσίαση τῶν Κατηχητικῶν Βοηθημάτων τριῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων. Ἀπὸ τὴν Μητρόπολη Δημητριάδος παρουσίασε τὰ βοηθήματα ὁ Παν/τος Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ. Δαμασκηνὸς Κιαμέτης. Ἀπὸ τὴν Μητρόπολη Κίτρους, ὁ Ὑπεύθυνος τοῦ Γραφεῖου Νεότητος, Παν/τος Ἀρχιμ. π. Διονύσιος Γκόλιας. Ἀπὸ τὴν Μητρόπολη Κερκύρας, ὁ συνεργάτης τοῦ Γραφεῖου Νεότητος Αἰδ/τος π. Γεώργιος Μπογδάνος.

Πρὶν τὴ λήξη τὴς ἡμερίδος μίλησε καρδιακὰ καὶ ἐπίκαιρα ὁ Παν/τος Ἀρχιμ. π. Πολύκαρπος Μπόγρης, Γραμματέας τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Νεότητος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, μεταφέροντας προσβληματισμοὺς ἀλλά καὶ ἐκφράζοντας τὴ χαρὰ του γιὰ τέτοιου εἶδους συναντήσεις. Τὸν τελευταῖο λόγο ἀπηύθυνε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἐλασσῶνος κ.κ. Χαρίτων ἐκφράζοντας τὴν εὐαρέσκειά του γιὰ τὴ συμμετοχὴ τῶν Κατηχητῶν καὶ Κατηχητριῶν προτρέποντὰς τους μὲ χαρὰ καὶ  ὑψηλό αἴσθημα εὐθύνης νὰ διακονοῦν τὸ ἔργο ποὺ τοὺς ἐμπιστεύεται ἡ Ἐκκλησία. Εὐχαρίστησε τοὺς Σεβ. Μητροπολίτες ποὺ ἀνταποκρίθηκαν στὴν πρόσκλησή Του, τὰ στελέχη γιὰ τὴν συμμετοχή καὶ τοὺς Πατέρες ποὺ ἐπωμίστηκαν τὸ βάρος τῆς Ἐπιμόρφωσης καὶ τῆς παρουσίασης τῶν Κατηχητικῶν Βοηθημάτων. Τέλος εὐλόγησε τὸ παρατεθὲν γεῦμα.

Ὑπῆρξε μία πλούσια ἡμέρα σὲ ἐμπειρίες, εὐλογίες καὶ χαρὰ στὴ συνάντηση τόσων νέων ἀνθρώπων ποὺ θυσιαστικὰ διακονοῦν τὸ ἱερὸ ἔργο τῆς κατηχήσεως.

Ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως.

Previous ArticleNext Article