Ελασσόνα

Παραμένει ο Ελασσονίτης Πύραρχος Ζήσης Μπρούζας διοικητής στην Π.Υ. Λάρισας

Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λάρισας παραμένει ο πύραρχος Ζήσης Μπρούζας μετά την ανακοίνωση των τοποθετήσεων αξιωματικών στο πλαίσιο των τακτικών κρίσεων. Στον βαθμό του αντιπυράρχου προήχθη ο επιπυραγός Λάμπρος Κίτσιος, ο οποίος παραμένει διοικητής της 8ης ΕΜΑΚ Θεσσαλίας.

Previous ArticleNext Article