Ελασσόνα

Πανηγυρίζει η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδας Σπαρμού

Κάνουμε γνωστό ὅτι τήν 28ην Μαΐου, πανηγυρίζει ἡ Ἱε-
ρά Μονή Ἁγίας Τριάδος Σπαρμοῦ Ὀλύμπου. Τό πρόγραμμα
τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν ἔχει ὡς ἑξῆς:
ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΪΟΥ
• 7.00 μ.μ. Πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός.
ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΜΑΪΟΥ
Τ Ο Υ Α Γ. Π Ν Ε Υ Μ Α Τ Ο Σ
• 7.00 π.μ.Ὄρθρος καί πανηγυρική Ἀρχιερατική Θεία Λει-
τουργία.
• 6.00 μ.μ. Πανηγυρικός μεθέορτος Ἀρχιερατικός Ἑσπερι-
νός καὶ κτιτορικό μνημόσυνο.
Τηλέφωνο Ἱερᾶς Μονῆς 24930-61811.
Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς

Previous ArticleNext Article