Παραπολιτικά

Ο Ελασσονίτης δάσκαλος Γ. Γιαννούλας στο Δ.Σ. του ΠΓΝ Λάρισας

Στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ διορίστηκε μέλος  ο  Ελασσονίτης δάσκαλος Γιώργος  Γιαννούλας.

Δείτε αναλυτικά:

Συγκροτούμε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ, αρμοδιότητας 5ης Δ.Υ.Πε. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, διορίζοντας τα μέλη αυτού, ως ακολούθως:

1. ΚΑΤΣΙΚΟΝΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου, με Α.Δ.Τ.: ΑΙ 499743, Πτυχιούχος Παιδαγωγικής Ακαδημίας Λαμίας, Διοικητή στο ΠΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ, ως Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. ΑΠΟΣΤΟΛΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Μιχαήλ, με ΑΔΤ: ΑΝ332871, Πτυχιούχος Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, κάτοχο Μεταπτυχιακού Τίτλου στην Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, Αναπληρωτής Διοικητής στο ΠΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ, ως Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου με αναπληρώτρια του την ΑΜΠΑΤΖΗ ΣΥΡΜΑΤΕΝΙΑ του Πέτρου, με ΑΔΤ: ΑΚ411511, Διευθύντρια Διοικητικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου.

3. ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Χρήστου, με ΑΔΤ: ΑΒ833695, Καθηγητής Μαιευτικής/ Γυναικολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά του την ΚΑΨΑΛΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ του Ζαχαρία, με ΑΔΤ: ΑΚ411809, Καθηγήτρια Ακτινολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

4. ΠΑΝΝΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου, με ΑΔΤ: ΑΕ793480, Εκπαιδευτικός, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον ΚΑΤΣΑΡΟ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟ του Παύλου, με ΑΔΤ: ΑΕ795632, Φυσικοθεραπευτή.

5. ΖΕΣΤΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ του Ιωάννη, με ΑΔΤ: Σ917830, Εκπαιδευτικός, ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή του τον ΚΑΡΤΕΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του Θεοδώρου, με ΑΔΤ: ΑΙ045144, Οικονομολόγο. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 9 Μαρτίου 2020 Ο Υπουργός ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

Previous ArticleNext Article