Λάρισα

Ολοκληρώθηκε η παραλαβή των αιτήσεων για το Πρόγραμμα Νέων Γεωργών

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας – Περιφέρειας Θεσσαλίας ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε η παραλαβή των αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020, για το έτος 2016 σύμφωνα με την αριθμ. Πρωτ.8837/2016 Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων, που είχε προκηρυχθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και το οποίο καλούσε όλους τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους νέους γεωργούς, νέους κτηνοτρόφους και νέους μελισσοκόμους να συμμετάσχουν στο εν λόγω πρόγραμμα.

Υποβλήθηκαν συνολικά 962 φάκελοι υποψηφιότητας μαζί με τις αιτήσεις πληρωμής της Α’ δόσης – που αντιστοιχεί στο 70% της συνολικής ενίσχυσης που θα λάβουν οι τελικοί δικαιούχοι ( περίπου 14.000 ευρώ ανά εγκεκριμένο δικαιούχο) στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας.

Σας υπενθυμίζουμε ότι στόχος του προγράμματος ενισχύσεων νέων γεωργών είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της ηλικιακής ανανέωσης και της δημιουργίας επιχειρηματιών γεωργών που με το πέρας της στήριξης θα διαθέτουν κατάλληλα εφόδια και βιώσιμες εκμεταλλεύσεις. Οι υποψήφιοι υπέβαλλαν πολυετές Επιχειρηματικό Σχέδιο με γεωργικό προσανατολισμό με ελάχιστη διάρκεια υλοποίησης τα τρία και μέγιστη τα τέσσερα έτη.

Το ύψος ενίσχυσης διαμορφώνεται ανάλογα με την κατηγορία της περιοχής μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου, τον προσανατολισμό (φυτική, κτηνοτροφική ή μικτή) της παραγωγής της εκμετάλλευσης. Μέγιστο ποσό είναι τα 22.000 € (ζωική παραγωγή στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές), ενώ για τις πεδινές και φυτική παραγωγή τα 17.000€. Για την εφαρμογή της παρούσας πρόσκλησης έχει εγκριθεί το ποσό των 25.500.000€ για την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

1

Previous ArticleNext Article