Ελασσόνα

Ν. Ευαγγέλου: Σε νέα περίοδο εισέρχεται η Τοπική Αυτοδιοίκηση στη χώρα μας

Συνεδρίασε στα γραφεία της ΚΕΔΕ το Προεδρείο της Επιτροπής ΕΣΠΑ με την παρουσία των αρμόδιων επιστημονικών συνεργατών και συζήτησε για το προετοιμαζόμενο από τις αρμόδιες Αρχές ΕΣΠΑ 2021 – 2027 και τη συμμετοχή της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον σχεδιασμό και την εφαρμογή του.

Μεταξύ άλλων αποφασίσθηκε η σύναψη προγραμματικής συμφωνίας της ΚΕΔΕ με την ΕΕΤΑΑ προκειμένου να υποστηριχθούν οι Δήμοι και τα συλλογικά τους όργανα, τόσο στη φάση του σχεδιασμού του ΕΣΠΑ και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του όσο και στην εφαρμογή τους.

Να διατυπωθούν επίσημα από τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ, κ. Δ. Παπαστεργίου, προς το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, οι προτάσεις της ΚΕΔΕ για την διασφάλιση του ρόλου των ΟΤΑ στη νέα Προγραμματική περίοδο.

Επίσης συμφωνήθηκε να αναληφθεί πρωτοβουλία από την Επιτροπή ΕΣΠΑ σε συνεννόηση με το Προεδρείο του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ προκειμένου να διασφαλιστεί ο συντονισμός των αρμόδιων Επιτροπών της ΚΕΔΕ που αντιστοιχούν στους στόχους πολιτικής και τα νέα τομεακά προγράμματα του ΕΣΠΑ.

Ως αντιπρόεδρος της επιτροπής θα ήθελα να σημειώσω ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση στη χώρα μας εισέρχεται σε μια νέα περίοδο και μέσω της προγραμματικής αυτής συμφωνίας περιγράφονται συγκεκριμένοι τομείς δράσης των Δήμων και συγκεκριμένες πολιτικές για μια σειρά θεμάτων, με στόχο την κατάλληλη προετοιμασία τους  για την νέα περίοδο του ΕΣΠΑ.

 

Previous ArticleNext Article