Λάρισα

Κόκκαλης: Ρύθμιση “ανάσα” για αγροτικά χρέη προς εφορία, ΟΓΑ και τραπεζικά ιδρύματα

Ρύθμιση “ανάσα” που δίνει εκ νέου δυνατότητα σε χιλιάδες αγρότες να διευθετήσουν οφειλές προς τις εφορίες και τα ασφαλιστικά ταμεία, αλλά και προς την υπό εκκαθάριση Αγροτική Τράπεζα, καθώς επίσης και στα υπό εκκαθάριση πιστωτικά ιδρύματα (Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, FBB (θυγατρική της ΑΤΕ), Proton, Πανελλήνια, Συνεταιριστικές κ.λ.π.) ανακοίνωσαν τη Δευτέρα ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Βασίλης Κόκκαλης, μαζί με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Βαγγέλη Αποστόλου καθώς και το Ειδικό Γραμματέα διαχείρισης ιδιωτικού χρέους κ. Φώτη Κουρμούση.

Σε δηλώσεις ο κ. Κόκκαλης τόνισε μεταξύ άλλων πως “η υπερχρέωση αποτελεί ένα από σοβαρότερα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας από το 2010 και ο αγροτικός κόσμος δεν έμεινε έξω από αυτή. Από το 2012 όταν ετέθει σε εκκαθάριση η Αγροτική Τράπεζα και το “κακό” κομμάτι μεταφέρθηκε στον εκκαθαριστή – την εταιρεία PQH – δυστυχώς δεν έγινε καμία διευθέτηση των οφειλών από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Για μας είναι πρώτιστο μέλημα οι άνθρωποι που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις δανειακές τους υποχρεώσεις. Διότι δεν μπορούμε να μιλάμε για ανάπτυξη, όταν  παραβλέπουμε το πρόβλημα της υπερχρέωσης».

Σχετικά με την εξαγγελία, ο Λαρισαίος πολιτικός υποστήριξε πως «οι ρυθμίσεις αγγίζουν πραγματικά την ουσία του προβλήματος διότι εφαρμόζεται η αρχή της βιώσιμης πλέον οφειλής (αυτή που μπορεί να πληρωθεί με τα σημερινά δεδομένα του αγρότη), ενώ θα εξετάζεται πάλι ο νόμος των πανωτοκίων που αποτελούσε αίτημα των αγροτών. Θα δίνεται λοιπόν εκ νέου δυνατότητα να εφαρμοστεί ο νόμος».

Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση, μέσω της πλατφόρμας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (www.keyd.gov.gr), παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών αγροτών προς την Εφορία για εισόδημα, ΦΠΑ κλπ, τον ΟΓΑ για ασφαλιστικές εισφορές και τις τράπεζες που έκλεισαν και βρίσκονται υπό εκκαθάριση (πρώην Αγροτική Τράπεζα, ΤΤ, FBB, Probank, Proton, Πανελλήνια, Συνεταιριστικές κλπ) για τα αγροτικά τους δάνεια.

Η ρύθμιση απευθύνεται σε αγρότες, γεωργούς, κτηνοτρόφους, πτηνοτρόφους και αλιείς, οι οποίοι έχουν λάβει αγροτικό δανειακό προϊόν (καλλιεργητικό δάνειο, δάνειο αγοράς εφοδίων κλπ) από την πρώην ΑΤΕ και τις λοιπές ανωτέρω τράπεζες υπό εκκαθάριση εφόσον οι οφειλές τους παρουσίαζαν καθυστέρηση πληρωμής πέραν των 30 ημερών κατά την 31/12/2017

Η ρύθμιση οφειλών δύναται να περιλαμβάνει:

  • 100% διαγραφή τόκων υπερημερίας δανείων. Επιπρόσθετα διαγραφή τόκων και κεφαλαίου δανείων, βάσει των ήδη αποπληρωμένων ποσών, αφού ληφθεί υπόψη ο Νόμος για τα πανωτόκια και οι ισχύουσες υποθήκες (κατόπιν ελέγχου). Παρέχεται και η δυνατότητα πώλησης ακινήτων, με σκοπό την εξόφληση του εναπομείναντος χρέους
  • Διαγραφή προστίμων και προσαυξήσεων δημοσίου, βάσει της ακίνητης περιουσίας
  • Αποπληρωμή σε έως 120 δόσεις, βάσει του διαθέσιμου εισοδήματος, αφού ληφθούν υπόψη οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης.

Ειδικά για τη ρύθμιση των αγροτικών δανείων προβλέπεται:

  • Σε περίπτωση ολικής εξόφλησης εντός τριμήνου του εναπομείναντος ποσού (κατόπιν της ανωτέρω διαγραφής τόκων και πανωτοκίων), η διαγραφή κεφαλαίου μπορεί να φτάσει ακόμα και το 60%.
  • Σε περίπτωση ρύθμισης σε δόσεις του εναπομείναντος ποσού (κατόπιν της ανωτέρω διαγραφής τόκων και πανωτοκίων), η αποπληρωμή μπορεί να διαρκέσει έως και 10 έτη και η διαγραφή κεφαλαίου να φτάσει το 40%.

Πληροφορίες για τη ρύθμιση δίνονται στα κατά τόπους Κέντρα – Γραφεία Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών, κατόπιν ραντεβού στο τηλ. 213.212.57.30 και στα σημεία τοπικής παρουσίας της PQH και στο τηλ. 213.088.7000.

Οι αιτήσεις για υπαγωγή στη ρύθμιση γίνονται μέσω της πλατφόρμας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους: www.keyd.gov.gr

Να σημειωθεί πως οι αγροτικές επιχειρήσεις με παραγωγική εγκατάσταση (π.χ. κτηνοτροφικές μονάδες, ελαιουργεία κλπ) δεν εντάσσονται στην παρούσα ρύθμιση, αλλά εντάσσονται στη ρύθμιση του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων.

Επίσης, η ρύθμιση δεν παρέχεται σε αγρότες, οι οποίοι έχουν πολύ υψηλά εισοδήματα (κατόπιν ελέγχου).

Previous ArticleNext Article