Λάρισα

Κόκκαλης: Να προσαρμοστούμε στα δεδομένα της νέας ΚΑΠ για να μη χαθεί ούτε ευρώ

Ως μία «πρόκληση» χαρακτήρισε τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Βασίλης Κόκκαλης, χαιρετίζοντας την έναρξη των εργασιών της ημερίδας για τη νέα ΚΑΠ και το μέλλον της αγροτικής παραγωγή, που έλαβε χώρα στη Λάρισα την Παρασκευή.

Ο Λαρισαίος υφυπουργός που δεν κατέστη δυνατό να παραστεί λόγω ανελαστικών υποχρεώσεων, επεσήμανε πως πλέον «η παραδοσιακή γεωργία αντικαθίστανται από τη γεωργία ακριβείας και ο Έλληνας αγρότης υιοθετώντας την έξυπνη γεωργία, είναι οικονομικά βιώσιμος».

Αναλυτικά ο χαιρετισμός του κ. Κόκκαλη: «Η Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ), όλα αυτά τα χρόνια έχει υποστεί ριζικές μεταρρυθμίσεις, με στόχο τις διεθνείς δεσμεύσεις της Ε.Ε. και τις απαιτήσεις των πολιτών για μια βιώσιμη γεωργία που θα εγγυάται την παραγωγή υγιεινών, ασφαλών και ποιοτικών τροφίμων, με πρακτικές επωφελείς για την υγεία και ευζωία των ζώων, ανταποκρινόμενη στις κλιματικές προκλήσεις και με σεβασμό στο περιβάλλον. Σταδιακά απομακρύνθηκε από το μοντέλο ενίσχυσης της παραγωγής και οδηγήθηκε στο μοντέλο των αποδεσμευμένων από την παραγωγή ενισχύσεων.

Σήμερα, η ΚΑΠ προσανατολισμένη ακόμη περισσότερο προς την αγορά, καλείται να συνεχίσει να ανταποκρίνεται σε όλες τις μεγάλες προκλήσεις που προανέφερα, αλλά και σε νέες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η ενεργειακή ένωση, η ψηφιακή οικονομία, το μεταναστευτικό.

Για την πραγμάτωση των στόχων ο νέος αρχιτεκτονικός σχεδιασµός, χρησιμοποιεί επιπλέον και δείκτες παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας των δράσεων και τις επιπτώσεις τους.

Εισέρχονται στη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική νέες έννοιες και ορισμοί, για τους Νέους αγρότες, την αγροτική δραστηριότητα, τη γεωργική έκταση και τις επιλέξιµες εκτάσεις. Ορίζεται ο «πραγµατικός» αγρότης.

Η ηλικιακή ανανέωση του ανθρώπινου δυναμικού και η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στις αγροτικές περιοχές, αποτελεί βασική προτεραιότητα για την αγροτική ανάπτυξη σε Ευρωπαϊκό και Εθνικό επίπεδο. Με συνέργεια του Πυλώνα ΙΙ για την αγροτική ανάπτυξη και αντίστοιχες παρεμβάσεις του Πυλώνα Ι (εθνικό απόθεμα, ενίσχυση γεωργών νεαρής ηλικίας), δίνονται τα απαραίτητα μέσα για την επιστροφή των νέων στην ύπαιθρο και τη δημιουργία επιχειρηματιών γεωργών που με το πέρας της στήριξης, θα διαθέτουν κατάλληλα εφόδια και βιώσιμες εκμεταλλεύσεις.

Προβλέπεται ένας περισσότερο ευέλικτος και ευκίνητος προϋπολογισμός με πιο σαφή αρχιτεκτονική, λιγότερη γραφειοκρατία για τους δικαιούχους.

Τα επόμενα χρόνια οι παγκόσμιες διατροφικές ανάγκες θα διπλασιαστούν λόγω της αύξησης του πληθυσμού και της ανόδου του βιοτικού επιπέδου στις αναπτυσσόμενες χώρες. Ο αγροτικός τομέας, οφείλει να προσαρμοστεί στις νέες εξελίξεις και να θρέψει τον παγκόσμιο πληθυσμό.

Η παραδοσιακή γεωργία αντικαθίστανται από τη γεωργία ακριβείας και ο Έλληνας αγρότης υιοθετώντας την έξυπνη γεωργία, είναι οικονομικά βιώσιμος.

Η νέα ΚΑΠ αποτελεί μια πρόκληση για τη χώρα μας και οφείλουμε να προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα, ώστε να μη χαθεί ούτε ένα ευρώ από την τσέπη του Έλληνα αγρότη.»

Previous ArticleNext Article