Ελασσόνα

Κατσιαντώνης σε Υπουργό Δικαιοσύνης: «Στα… αζήτητα της αναίσθητης κυβέρνησης οι άνθρωποι με αναπηρίες»

«Το τελευταίο διάστημα η κυβέρνηση φορώντας το προσωπείο της κοινωνικής ευαισθησίας, επιχειρεί με ψίχουλα να πείσει τους πολίτες ότι υπάρχει φως στο τούνελ. Κινήσεις πανικού και ουσία μηδέν για πράξεις που θα βγάλουν από το μαύρο σκοτάδι τη χώρα. Που είναι οι κυβερνώντες για να απλώσουν το χέρι της αξιοπρέπειας  στους ανθρώπους με αναπηρίες; Ποιο είναι το σχέδιο δράσης για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, ένα χρόνο μετά την ψήφιση του σχετικού νόμου;»

Για κυβέρνηση με δύο πρόσωπα κάνει λόγο ο Γιώργος Κατσιαντώνης και ζητά από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, να… δει στην πράξη το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών που αφορά τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, συνυπογράφοντας στην ερώτηση του Βουλευτή Θεσπρωτίας Βασίλη Γιόγιακα μαζί με 38 ακόμη Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας επισημαίνοντας ότι:

«Ένα χρόνο μετά την ψήφιση του ν.4488/2017 εκκρεμεί η εκπόνηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης και δεν έχουν οριστεί τα Επιμέρους Σημεία Αναφοράς στους δήμους, στις περιφέρειες και στο σύνολο των Υπουργείων με αποτέλεσμα να μην έχει διαμορφωθεί, έστω «επί χάρτου» ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο δημοσίων πολιτικών για τα άτομα με αναπηρία, το οποίο αποτελεί καθολικό αίτημα των φορέων του χώρου αλλά και αναγκαία συνθήκη για την ουσιαστική εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων αυτών».

Ο Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, μεταξύ των οποίων, και ο Βουλευτής Λάρισας Γιώργος Κατσιαντώνης, ζητούν από το Μιχάλη Καλογήρου, απαντήσεις σε καίρια ερωτήματα όπως:

– Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η εκπόνηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα άτομα με αναπηρία και πότε αναμένεται η ολοκλήρωση και η υποβολή του στη Βουλή;

-Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για τον ορισμό των Επιμέρους Σημείων Αναφοράς σε δήμους, περιφέρειες και στο σύνολο των Υπουργείων;

– Ποιες ενέργειες έχουν αναληφθεί ή πρόκειται να αναληφθούν για την κατάλληλη οργάνωση και στελέχωση της Γενικής Γραμματείας Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Η ερώτηση των 40 Βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας έχει ως εξής:

Με το Κεφάλαιο Δ’ του ν.4488/2017 θεσπίστηκε το ρυθμιστικό πλαίσιο για την εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες. Στις σχετικές διατάξεις προβλέπεται η ένταξη της διάστασης της αναπηρίας σε κάθε δημόσια πολιτική, διοικητική διαδικασία, δράση, μέτρο και πρόγραμμα (άρθρο 62) και ορίζεται ως Κεντρικό Σημείο Αναφοράς για θέματα σχετιζόμενα με την εφαρμογή της Σύμβασης η Γενική Γραμματεία Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με αρμοδιότητα, μεταξύ άλλων, την εκπόνηση και υποβολή στη Βουλή Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα  άτομα με αναπηρία (άρθρο 70). Επίσης ορίζεται σε κάθε Υπουργείο ο Γενικός ή Διοικητικός Γραμματέας ως Σημείο Αναφοράς, για την παρακολούθηση υλοποίησης των δημόσιων πολιτικών στο οικείο Υπουργείο και στους εποπτευόμενους από αυτό φορείς ενώ για την παρακολούθηση εφαρμογής της Σύμβασης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο ορίζεται ως Σημείο Αναφοράς ο Περιφερειάρχης και ο Δήμαρχος αντίστοιχα (άρθρο 71).

Ένα χρόνο μετά την ψήφιση του ν.4488/2017 εκκρεμεί η εκπόνηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης και δεν έχουν οριστεί τα Επιμέρους Σημεία Αναφοράς στους δήμους, στις περιφέρειες και στο σύνολο των Υπουργείων με αποτέλεσμα να μην έχει διαμορφωθεί, έστω «επί χάρτου» ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο δημοσίων πολιτικών για τα άτομα με αναπηρία, το οποίο αποτελεί καθολικό αίτημα των φορέων του χώρου αλλά και αναγκαία συνθήκη για την ουσιαστική εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων αυτών.

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο κ. Υπουργός:

–        Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η εκπόνηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα άτομα με αναπηρία και πότε αναμένεται η ολοκλήρωση και η υποβολή του στη Βουλή,

–        Αν και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για τον ορισμό των Επιμέρους Σημείων Αναφοράς σε δήμους, περιφέρειες και στο σύνολο των Υπουργείων,

–        Αν και ποιες ενέργειες έχουν αναληφθεί ή πρόκειται να αναληφθούν για την κατάλληλη οργάνωση και στελέχωση της Γενικής Γραμματείας Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Previous ArticleNext Article