Ελασσόνα

Κατσιαντώνης σε Γαβρόγλου: “Επιβάλλεται διάλογος με ίσους όρους για ένα μεγάλο, ενιαίο Πανεπιστήμιο”

Τους άστοχους χειρισμούς της κυβέρνησης ως προς την επιχειρούμενη δημιουργία ενός ενιαίου και διευρυμένου Πανεπιστημιακού Ιδρύματος καταδεικνύει μέσα από την ερώτησή του προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων Κώστα Γαβρόγλου, ο Βουλευτής Λάρισας της Ένωσης Κεντρώων Γιώργος Κατσιαντώνης, μετά και την ενδιαφέρουσα συνάντηση που είχε πριν από λίγες μέρες με τον Πρύτανη του ΤΕΙ Θεσσαλίας Ξενοφώντα Σπηλιώτη και τους Αντιπρυτάνεις Παναγιώτη Πλαγερά και Στέφανο Ζαούτσο.

Η ενημέρωση που είχε ο Γιώργος Κατσιαντώνης από τις Πρυτανικές αρχές, αφορούσε  τους ορατούς κινδύνους του επιχειρούμενου εγχειρήματος, και την υποβάθμιση των θέσεων τους στις όποιες διαπραγματεύσεις. Μάλιστα όπως αναφέρει στον Υπουργό Παιδείας ο Βουλευτής Λάρισας διαφαίνεται ότι οι διαδικασίες που μέχρι στιγμής έχει  ακολουθήσει η Επιτροπή διερεύνησης συνεργειών ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στο ΤΕΙ Θεσσαλίας και στο ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, δεν είναι ουσιαστικές και με ίσους όρους μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων προκειμένου να υπάρξει διάλογος και ανταλλαγή επιχειρημάτων με κοινό στόχο τη σύγκλιση απόψεων για ένα μεγάλο και ενιαίο Πανεπιστήμιο.

Ο Γιώργος Κατσιαντώνης ζητά από τον Κώστα Γαβρόγλου  να ενεργήσει άμεσα λαμβάνοντας υπόψη του όλες τις παραμέτρους , που απαιτούνται για τη δημιουργία ενός διευρυμένου, ενιαίου Πανεπιστημίου, που δεν  θα εξυπηρετεί τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των πόλεων, αλλά που οι ίδιες οι πόλεις θα εισφέρουν στο Πανεπιστήμιο τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχουν.

Επισημαίνει δε όλες τις αρνητικές συνέπειες που θα σημάνουν, από τη συγχώνευση των τμημάτων του ΤΕΙ Θεσσαλίας, από την τυχόν απαξίωση των εκπαιδευτικών του προγραμμάτων, από την  έλλειψη ενός ουσιαστικού εκπαιδευτικού, κοινωνικοοικονομικού και περιφερειακού σχεδιασμού υλοποίησης  μια τέτοιας δράσης συνολικά για τη φήμη της Λάρισας που αποτελεί την “πρωτεύουσα” σε θέματα γεωπονικών σπουδών , γεγονός που τονίζει στον αρμόδιο Υπουργό ,καθιστά επιβαλλόμενη την όποια στοχευμένη ενέργεια για τη διατήρηση της λειτουργίας του ιστορικότερου ιδρύματος και την ανάδειξη των ισχυρών πλεονεκτημάτων του.

Η ερώτηση του Βουλευτή Λάρισας Γιώργου Κατσιαντώνη, έχει ως εξής:

Αρνητικές και αμφισβητούμενες διαφαίνονται, από κάθε άποψη, οι συνέπειες που θα επέλθουν από την επιχειρούμενη δημιουργία ενός ενιαίου και διευρυμένου Πανεπιστημιακού Ιδρύματος, που θα περιλαμβάνει συνέργειες με το σημερινό ΤΕΙ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Συγκεκριμένα, οι απόψεις που διατυπώνουν το τελευταίο διάστημα αρκετοί από τους εμπλεκόμενους φορείς, ιδίως, δε, το ΤΕΙ Λάρισας, διά της Πρυτανικής Αρχής αυτού, καταδεικνύουν τους λόγους για τους οποίους το επιχειρούμενο εγχείρημα θα έχει αρνητικές επιπτώσεις σε πλείστα θέματα, όπως:

  • στην παροχή των εκπαιδευτικών υπηρεσιών που θα προκύψουν σε τέτοια περίπτωση,
  • στην απαξίωση των υφισταμένων δομών,
  • στην εμπλοκή της χρηματοδότησης που θα προκύψει λόγω εμπλοκών περισσότερων από μίας Περιφερειών,
  • στην αντιστοίχηση των προσόντων που θα έχουν οι αποφοιτήσαντες, όταν θα βγουν στην αγορά εργασίας, αφού θα έχει επέλθει μεταβολή λόγω της συγχώνευσης – κατάργησης αρκετών τμημάτων,
  • στις τεχνικές δυσκολίες που θα επέλθουν, λόγω των επικαλύψεων σε υφιστάμενα τμήματα του ΤΕΙ Λάρισας και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (π.χ. μηχανολόγων, γεωπονικής, κλπ),
  • στην έλλειψη συγκριτικών πλεονεκτημάτων σε επίπεδο κοινωνίας πόλεως και εκπαιδευτικής κοινότητας,
  • στην έλλειψη ουσιαστικών εκπαιδευτικών κριτηρίων από το σχεδιασμό του όλου εγχειρήματος,
  • στην έλλειψη πραγματικού και εποικοδομητικού διευρυμένου διαλόγου με τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να σχεδιαστούν πραγματικά χρήσιμα εκπαιδευτικά εργαλεία, προγράμματα και συνέργειες, με στόχο την παροχή προηγμένων εκπαιδευτικών υπηρεσιών στους φοιτητές.

Μάλιστα, από τις μέχρι σήμερα διαδικασίες που έχει ακολουθήσει η Επιτροπή διερεύνησης συνεργειών ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στο ΤΕΙ Θεσσαλίας και στο ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, αν και αφήνεται να διαφανεί ότι το όλο εγχείρημα επιχειρείται να γίνει με βάση την τήρηση καθαρά ακαδημαϊκών κριτηρίων στις αποφάσεις που θα ληφθούν, εν τούτοις, ταυτόχρονα η ίδια η Επιτροπή «χρησιμοποιεί» ως επωδό την απόφαση του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για συνέργειες με το σημερινό ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας σε Εύβοια και Βοιωτία. Αυτά τα δύο κριτήρια, είναι προφανές ότι δεν μπορούν να συνδυαστούν, γιατί πολύ απλά οι επιδιωκόμενες συνέργειες έρχονται σε αντίφαση με τα τιθέμενα «καθαρά ακαδημαϊκά κριτήρια». Και τούτο, γιατί είναι εκ των ουκ άνευ προφανές ότι δεν έχουν γίνει επί ίσοις όροις  διευρυμένες επιχειρησιακές μελέτες με τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να δουν επί πραγματικού πώς θα δημιουργηθεί ένα πραγματικά μεγάλο και ενιαίο Πανεπιστήμιο, που δεν  θα εξυπηρετεί τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των πόλεων, αλλά που οι ίδιες οι πόλεις θα εισφέρουν στο Πανεπιστήμιο τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχουν.

Κατόπιν των ανωτέρω, και λαμβανομένων υπόψη των αρνητικών παραμέτρων που θα προκύψουν:

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  1. Προτίθεστε να προβείτε σε ουσιαστική και επί ίσοις όροις διευρυμένη επιχειρησιακή μελέτη με τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε, μέσω ουσιαστικού διαλόγου και ανταλλαγής επιχειρημάτων και απόψεων, να προκύψει σημείο σύγκλισης και συμφωνίας απόψεων επί του θέματος?
  2. Πώς προτίθεστε να ενεργήσετε, ώστε να λάβετε υπόψη τις παραμέτρους αυτές, που απαιτούνται για τη δημιουργία ενός διευρυμένου, ενιαίου Πανεπιστήμιο, που δεν  θα εξυπηρετεί τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των πόλεων, αλλά που οι ίδιες οι πόλεις θα εισφέρουν στο Πανεπιστήμιο τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχουν? Ιδίως, δε, προτίθεστε να διατηρήσετε τη λειτουργία της Γεωπονικής Σχολής στο ΤΕΙ Λάρισας, ως εκ των λόγων που αναφέρονται ανωτέρω, και δη, κυρίως, των άρτιων εγκαταστάσεών της, της μοναδικότητας λόγω της φήμης της ανά την Ελλάδα, αλλά και της συγκριτικής ιστορικότητας (ως αρχαιότερο Ίδρυμα) που έχει το ΤΕΙ Λάρισας?
Previous ArticleNext Article